Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw peuter? Wilt u weten wat u kunt doen om uw kind te stimuleren en welk spelmateriaal geschikt is. Dan is het leuk om met 'Opstapje' mee te doen. 'Opstapje' is een gezinsgericht stimuleringsprogramma voor kinderen van twee tot vier jaar

Samen met uw baby en/of peuter

Tijdens huisbezoeken wordt er samen gespeeld en worden er allerlei activiteiten gedaan. U krijgt spelmateriaal en (digitale) prentenboekjes aangereikt. We doen spelletjes, lezen boekjes en zingen bijvoorbeeld dezelfde liedjes die op de peuteropvang gezongen worden. Herhaling en herkenning is heel belangrijk voor peuters. Jonge kinderen leren door dingen te doen en door te spelen. Ouders kunnen hun kinderen hierbij helpen.

Op weg naar de basisschool

Door met Opstapje mee te doen krijgt u meer inzicht in de ontwikkeling van uw kind en kunt u uw eventuele zorgen hierover bespreken. Het is een steuntje in de rug op weg naar de basisschool.

Een steuntje in de rug

U kunt meedoen als uw kind twee jaar is geworden en doorgaan tot hij/zij vier jaar wordt. Maar u kunt ook voor een kortere periode meedoen of starten als uw kind al drie is. Afspraken voor huisbezoeken worden in onderling overleg gemaakt en elk bezoek wordt gericht voorbereid voor uw kind en eventuele wensen van de ouder. 

We zien u graag!

Flyer Opstapje

Meer weten? 

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken. Dan volgt een kennismaking, die geheel vrijblijvend is.

  • Voor ouders en hun kinderen tussen de 2 en 4 jaar.
  • Deelname is gratis

Bel Gretha Huisman, 06 46 15 71 36 of

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Opstapje