Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Sinds de uitbraak van de oorlog zijn er veel mensen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Opsterland is gastvrij en helpt graag mee aan de opvang van deze vluchtelingen.

Algemeen

Onderwijs voor kinderen

Alle kinderen die in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs. Dit betekent dat ook Oekraïense kinderen naar school mogen in Nederland. De gemeente heeft direct contact met scholen en heeft als streven om de kinderen te plaatsen op de dichtstbijzijnde basisschool. Op deze manier hoeven ze niet ver te reizen en gaan ze mee in de reguliere stroom. De kinderen die naar de middelbare school gaan, kunnen terecht op de BHS in Gorredijk.

Werken               

Oekraïense vluchtelingen mogen betaald werk verrichten in Nederland. Hier is geen werkvergunning voor nodig.

Maatschappelijke ondersteuning

Code Hans organiseert de maatschappelijke begeleiding van de vluchtelingen. Zij zorgen voor inbedding in de maatschappij. Als er vanuit de vluchtelingen vragen leven, kunnen ze bij Code Hans terecht. Zo nodig verwijst Code Hans dan weer naar de gemeente.

Verzekeringen

Via de Regeling Medische zorg Oekraïense Ontheemden (RMO) kunnen vluchtelingen met een Burgerservicenummer (BSN) in Nederland gebruik maken van zorg. Voor vluchtelingen uit de Oekraïne die (nog) geen BSN hebben, wordt de zorg vergoed vanuit de Subsidieregeling medische zorg aan onverzekerden vanuit het CAK.

Daarnaast is er vanuit de gemeente een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) geregeld voor Oekraïense vluchtelingen die in de gemeentelijke opvang verblijven. Oekraïense vluchtelingen die verblijven in de particuliere opvang zijn over het algemeen meeverzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van het gastgezin.

Leefgeld

Oekraïense vluchtelingen mogen in Nederland aan het werk en het merendeel heeft daarom  inkomsten uit arbeid. Oekraïners die geen inkomsten ontvangen, hebben recht op leefgeld. Wanneer Oekraïners inkomsten hebben onder de leefgeldnorm, wordt het inkomen aangevuld tot ‘leefgeldhoogte’.

De leefgeldbedragen per maand zijn als volgt:

Bedrag per maand

Kleding en andere persoonlijke uitgaven per persoon

€ 60,71

Gezin van 1 of 2 personen

Voedsel per volwassene of alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv)

€ 242,48

Voedsel per minderjarig kind (niet zijnde amv)

€ 200,65

Gezin van 3 personen

Voedsel per volwassene

€ 193,98

Voedsel per minderjarig kind

€ 160,64

Gezin van 4 of meer personen

Voedsel per volwassene

€ 169,74

Voedsel per minderjarig kind

€ 140,34

Vragen en antwoorden over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze opvang kan worden georganiseerd door de gemeente, maar ook particulieren kunnen woonruimte aanbieden voor het opvangen van vluchtelingen. Hieronder leest u de meest gestelde vragen en antwoorden over de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Kan ik mijn woning aanbieden voor vluchtelingen?

Als u een zelfstandige woonruimte beschikbaar heeft en u wilt deze aanbieden als opvang voor Oekraïense vluchtelingen, dan horen wij dat graag. Via de website van de gemeente Opsterland kunt u een aanmeldformulier invullen (via Opsterland - Aanmelden Hulp Vluchtelingen Oekraïne - Over dit formulier).

Binnen onze gemeente willen wij de vluchtelingen een verblijf aanbieden dat langdurig is, zonder dat wij onze inwoners overvragen. Daarom maken wij alleen gebruik van zelfstandige woonruimte. Dit betekent dat wij geen vluchtelingen bij andere mensen in huis plaatsen. Zelfstandige woonruimte beschikt over een eigen keuken, badkamer, woonkamer en slaapkamer(s).

Worden onkosten voor het aanbieden van zelfstandige woonruimte vergoed?

Er is een onkostenvergoeding voor woningeigenaren die zelfstandige woonruimte aanbieden aan de gemeente voor Oekraïneopvang. De woningeigenaar gaat dan een overeenkomst aan met de gemeente. De onkostenvergoeding is bedoeld ter dekking van kosten als:

  • Huur/hypotheek
  • Gas, water, elektra
  • Overige kosten: o.a. gemeentelijke belastingen, tv/wifi, onderhoudskosten 

In de tabel hieronder wordt, afhankelijk van hoeveel vluchtelingen er worden opgevangen, de onkostenvergoeding per maand weergegeven.  

Aantal personen

Compensatie per maand

0 personen

€250

1 tot 3 personen

€800

4 tot 6 personen

€950

7 personen of meer

€1100

Ik heb op eigen initiatief Oekraïners opgevangen, maar mijn locatie niet aangemeld bij de gemeente. Wat zijn daarvan de gevolgen?

Er zijn een aantal particulieren binnen de gemeente die op eigen initiatief vluchtelingen hebben opgevangen zonder de gemeenten hierover op voorhand te informeren. Dit is toegestaan, omdat het om Europese vluchtelingen gaat. De Oekraïners die u opvangt, moeten wel worden ingeschreven bij de gemeente. Vanaf dat moment kan de gemeente namelijk leefgeld uitkeren aan de Oekraïners. Indien u voor op de opvang van Oekraïners een overeenkomst aangaat met de gemeente, dan kunt u aanspraak maken op de hierboven genoemde onkostenvergoeding.

Ik heb Oekraïners opgevangen waardoor mijn containers sneller vol raken. Wat kan ik doen?

U kunt bij de Omrin een extra container aanvragen. Deze wordt dan gebracht. Eventuele extra kosten hiervan zijn meegenomen in de onkostenvergoeding die woningeigenaren ontvangen.

Ik heb spullen die ik graag wil doneren aan de Oekraïners, kan dat?

Als we spullen nodig hebben doen we een oproep op sociale media. Aan de hand van die oproep kunnen mensen spullen doneren.

In welke gemeentelijke gebouwen worden Oekraïners gehuisvest en hoe ziet dat eruit?

In de gemeente Opsterland hebben wij verschillende gebouwen beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen. In de Flambou (voormalig schoolgebouw) is ruimte voor 30 personen. Daarnaast hebben wij vier woningen aan de Trimbeets. Hier is samen ruimte voor ongeveer 30 personen. Tevens hebben wij onlangs een voormalige kantoorpand in Gorredijk opnieuw ingericht voor Oekraïense vluchtelingen, waar ongeveer ruimte is voor 10 personen. Daarnaast is sinds het najaar van 2023 een opvanglocatie in Luxwoude beschikbaar (voormalig schoolpand), waar plek is voor ongeveer 15 Oekraïners.

Komen in de toekomst meer gemeentelijke gebouwen beschikbaar voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen?

Het blijft voor gemeenten in Nederland een uitdaging om de huisvesting van onder andere Oekraïense vluchtelingen te organiseren. Voor dit jaar voldoen we nog niet aan de taakstelling. Daarnaast verwachten we dat de opvang bij particulieren de komende tijd gaat afnemen. De opvang duurt langer dan dat veel inwoners aanvankelijk hadden gedacht. Voor deze vluchtelingen zijn wij als gemeente ook verantwoordelijk. Daarom moeten we extra opvangplekken creeëren.  We zijn daarom bezig met de verbouwing van een voormalig schoolpand in Gorredijk, zodat deze ook kan worden ingezet voor Oekraïneopvang. Na de verbouwing biedt de Tsjerne ruimte aan 30 tot 40 personen.  

Hoe lang blijven de Oekraïners in de gemeente?

De Oekraïners zijn Europeanen en daarom vrij om te gaan en staan waar zij willen. Dit betekent dat de keuze bij hen ligt of dat zij terug willen gaan naar Oekraïne of dat zij in Nederland een bestaan willen opbouwen. Mocht het zo zijn dat zij graag terug willen keren, blijft het natuurlijk de vraag wanneer het weer veilig genoeg is om terug te keren. Dit is iets wat niemand kan voorzien.

Bijdrage leveren?

Wilt u een bijdrage leveren aan de opvang van Oekraïners in de gemeente? Dat kan! U wordt doorverwezen naar de volgende pagina: Opsterland - Aanmelden Hulp Vluchtelingen Oekraïne - Over dit formulier). Hier kunt u zich opgeven om bijvoorbeeld vrijwilliger te worden of om opvang aan te bieden.

Nog vragen?

Als u nog vragen heeft over de opvang van Oekraïense vluchtelingen, dan kunt u de gemeente mailen via oekraine@opsterland.nl.

Handige informatie

Hebt u gevonden wat u zocht?

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Gebiedsteam

Gemeente Opsterland