Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Sinds de uitbraak van de oorlog zijn er veel mensen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Opsterland is gastvrij en helpt mee aan de opvang van deze vluchtelingen. Hier vindt u veelgestelde vragen, handige websites over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en de antwoorden hier op. Deze lijst wordt aangevuld naarmate we meer weten. Staat uw antwoord hier niet bij? Mail uw vraag naar oekraine@opsterland.nl.

Vluchtelingen

Algemeen

VraagAntwoord
Hoe is het onderwijs geregeld voor de Oekraïners?Alle kinderen die in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs. Dit betekent dat ook Oekraïense kinderen naar school mogen in Nederland.

Basisonderwijs
Voor het basisonderwijs worden kinderen in overleg met de Stipe op de dichtstbijzijnde basisschool geplaatst. Op deze manier hoeven ze niet ver te reizen en gaan ze mee in de reguliere stroom.

Middelbare school
De kinderen die naar de middelbare school gaan, worden vooralsnog op de BHS in Gorredijk ondergebracht. 
Mogen Oekraïners werken in Nederland?Het staat Oekraïners sinds 1 april vrij om te werken in Nederland.
Is er een leefgeldregeling of een andere uitkering beschikbaar?Tot 1 mei werd de leefgeldregeling deels door middel van voedselpakketten uitgekeerd en deels in contant geld. Vanaf 1 mei krijgen alle vluchtelingen €260 per maand per persoon. 
Worden de Oekraïners maatschappelijk ondersteund?Code Hans organiseert de maatschappelijke begeleiding van de vluchtelingen. Zij zorgen voor inbedding in de maatschappij. Als er vanuit de vluchtelingen vragen leven kunnen ze bij Code Hans terecht. Zo nodig verwijst Code Hans dan weer naar de gemeente. Andere vragen kunnen ze zelf beantwoorden.
Kunnen de Oekraïners gebruik maken van zorg in Nederland?Via de regeling voor “onverzekerbare vreemdelingen” van het CAK kunnen vluchtelingen in Nederland gebruik maken van zorg. De zorgverlener declareert deze zorg via de subsidieregeling. Meer informatie via CAK - Regeling onverzekerbare vreemdelingen (hetcak.nl).  Zodra Oekraïners werken mogen ze niet meer van deze regeling gebruik maken en moeten ze een zorgverzekering afsluiten.
Hoe zijn de Oekraïners verzekerd?Voor vragen over verzekeringen verwijzen wij u graag door naar www.refugeehelp.nl(externe link)
Hoe lang blijven de Oekraïners in de gemeente?De Oekraïners zijn Europeanen en daarom vrij om te gaan en staan waar zij willen. Dit betekent dat de keuze bij hen ligt of dat zij terug willen gaan naar Oekraïne of dat zij in Nederland een bestaan willen opbouwen. Mocht het zo zijn dat zij graag terug willen keren, blijft het natuurlijk de vraag wanneer het weer veilig genoeg is om terug te keren. Dit is iets wat niemand kan voorzien. 
Ik heb spullen die ik graag wil doneren aan de Oekraïners, kan dat?Als we spullen nodig hebben doen we een oproep op social media. Aan de hand van die oproep kunnen mensen spullen brengen. 

Opvang

VraagAntwoord
Kan ik mijn woning aanbieden voor vluchtelingen?Als u zelfstandige woonruimte beschikbaar heeft dan horen wij dat graag. Via de website van de gemeente Opsterland kan hiervoor een aanmeldformulier ingevuld worden. Zelfstandige woonruimte beschikt over een eigen keuken, badkamer, woonkamer en slaapkamer(s).

Binnen onze gemeente willen wij de vluchtelingen een verblijf aanbieden dat langdurig is, zonder dat wij onze inwoners overvragen. Daarom maken wij alleen gebruik van zelfstandige woonruimte. Dit betekent dat wij geen vluchtelingen bij andere mensen in huis plaatsen.

Op dit moment is de instroom van vluchtelingen erg laag in het Noorden. Het kan dus enige tijd duren voordat wij een 'match' hebben gevonden om bij u te huisvesten. 
Worden onkosten voor het aanbieden van zelfstandige woonruimte vergoed?Op dit moment zijn wij druk met het realiseren van een onkostenvergoeding van woningeigenaren. Deze vergoeding is afhankelijk van het aantal personen dat u opvangt. De regeling wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2022 in werking gezet. Alle woningeigenaren die zelfstandige woonruimte hebben aangeboden via de gemeente worden hierover individueel benaderd. 
In welke gemeentelijke gebouwen worden Oekraïners gehuisvest en hoe ziet dat eruit?In de gemeente Opsterland hebben wij 3 gebouwen beschikbaar voor de huisvesting van vluchtelingen. In de Flambou (voormalig schoolgebouw) is ruimte voor 30 personen. Dit gaat om tijdelijke bewoning. In het voormalige Groene Kruis gebouw is ruimte voor 12 personen. Daarnaast hebben wij 2 woningen aan de Trimbeets. Hier is samen ruimte voor ongeveer 30 personen. 
Ik heb Oekraïners opgevangen waardoor mijn containers sneller vol raken. Wat kan ik doen?Je kunt bij de Omrin een extra container aanvragen. Deze wordt dan gebracht. Eventuele extra kosten hiervan zijn meegenomen in de compensatie die woningeigenaren ontvangen. 
Ik heb op eigen initiatief Oekraïners opgevangen, maar mijn locatie niet aangemeld bij de gemeente. Wat zijn daarvan de gevolgen?Er zijn een aantal locaties binnen de gemeente die op eigen initiatief, buiten de gemeente om vluchtelingen hebben opgevangen. Dit is toegestaan, omdat het op Europeese vluchtelingen gaat. De Oekraïners die u opvangt moeten wel worden ingeschreven bij de gemeente. Zodra dat bekend is, kan de gemeente leefgeld uitkeren aan de Oekraïners. Iedere Oekraïense vluchteling heeft recht op dit leefgeld. In dit leefgeld zit ook een wooncomponent. Dit bekend dat u onderling met de Oekraïners afspraken moet maken over een eventuele onkostenvergoeding/huur. Wanneer u uw locatie wel van te voren heeft gemeld bij de gemeente en de vluchtelingen bij u zijn geplaatst door de gemeente, ontvangt u een compensatie. Hierover wordt u persoonlijk benaderd. 

Vrijwilligers

VraagAntwoord
Kan ik mij opgeven als vrijwilliger?Code Hans werkt voor de maatschappelijke begeleiding met vrijwilligers. Mensen die hier een bijdrage aan willen leveren kunnen contact opnemen met Code Hans.

Handige informatie

  • RefugeeHelp.nl(externe link) is een website speciaal voor vluchtelingen uit Oekraïne in hun eigen taal, het Engels en Russisch om wegwijs te worden in Nederland. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland