Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Sinds de uitbraak van de oorlog zijn er veel mensen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Opsterland is gastvrij en helpt mee aan de opvang van deze vluchtelingen. Hier vindt u veelgestelde vragen, handige websites en alle nieuwsberichten over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Momenteel bereiden wij ons voor op de opvang van vluchtelingen en sluiten ons aan bij de landelijke coördinatielijn van Veiligheidsregio Fryslân. 

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en de antwoorden hier op. Deze lijst wordt aangevuld naarmate we meer weten. Staat uw antwoord hier niet bij? Mail uw vraag naar oekraine@opsterland.nl.

Vlag met plooien

Wat zijn de gemeentelijke opvanglocaties in Opsterland? 

De opvanglocaties die Opsterland beschikbaar heeft, zijn:

 • De woningen van Elkien aan de Trimbeets in Gorredijk; max. 30 plekken
 • Voormalig schoolgebouw De Flambou aan de Mientewei in Gorredijk; max. 30 plekken
 • Voormalig Groene Kruis-gebouw in Gorredijk aan de Jan Eisingastrjitte in Gorredijk; max. 12 plekken

De werkzaamheden voor inrichting van deze locaties starten in week 12/13.

Waar is momenteel het centrale opvangpunt van de Veiligheidsregio Friesland gevestigd?

Op dit moment is het centrale opvangpunt tijdelijk gevestigd in dorpshuis De Bining in Twijzel, Simke Kloostermanstrjitte 7. Na verloop van tijd komt dit opvangpunt terug in Heerenveen.

Kan ik mij opgeven om vluchtelingen in huis te nemen?

Als u zelfstandige woonruimte met eigen voorzieningen beschikbaar heeft, dan horen wij dat graag. Via deze link vult u een aanmeldformulier in. Een zelfstandige woonruimte met eigen voorzieningen beschikt over een eigen keuken, badkamer, woonkamer en slaapkamer(s).

Binnen onze gemeente bieden wij de vluchtelingen een langdurig verblijf aan, zonder dat wij onze inwoners overvragen. Daarom maken wij alleen gebruik van zelfstandige woonruimten. Dit betekent dat wij geen vluchtelingen bij andere mensen in huis plaatsen.

Worden onkosten voor het aanbieden van zelfstandige woonruimte vergoed?

Er komt een compensatieregeling voor de zelfstandige huisvesting van vluchtelingen. Hoe deze regeling in elkaar zit, is nog niet bekend.

Woont u in Opsterland en vangt u al vluchtelingen op?

Dan kunnen zij zich inschrijven bij de gemeente. Neem contact op met het Publiekscentrum om een afspraak te maken. 

Kan ik mij opgeven als vrijwilliger?

Code Hans is de vrijwilligersorganisatie in Opsterland. Zij coördineert de maatschappelijke begeleiding met vrijwilligers. Wilt u zich opgeven als vrijwilliger of bent u al vrijwilliger en wilt u vluchtelingen helpen? Neem contact op met Code Hans

Is er begeleiding voor vluchtelingen?

Code Hans organiseert de maatschappelijke begeleiding van de vluchtelingen. Zij zorgen voor inbedding in de maatschappij. Als vluchtelingen vragen hebben, kunnen ze terecht bij Code Hans. Zo nodig verwijst Code Hans door naar de gemeente. 

Hoe is de zorg geregeld voor vluchtelingen?

Via de regeling voor “onverzekerbare vreemdelingen” van het CAK kunnen vluchtelingen in Nederland gebruik maken van zorg. De zorgverlener declareert deze zorg via deze subsidieregeling

Krijgen vluchtelingen leefgeld of een uitkering?

Binnenkort is er een inkomensregeling beschikbaar voor vluchtelingen. De gemeente voert deze regeling uit. Zolang de regeling nog niet rond is, werken wij met voedselpakketten van de Voedselbank om mensen te voorzien van de eerste levensbehoeften. 

Mogen Oekraïense vluchtelingen in Nederland werken?

Vanaf 1 april 2022 mogen Oekraïners in Nederland werken. Hoe dit verder geregeld wordt, is nog niet bekend. Er wordt nog een regeling opgesteld vanuit het Rijk.

Hoe is het onderwijs geregeld voor vluchtelingenkinderen?

Alle kinderen die in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs. Dit betekent dat ook Oekraïense kinderen naar school mogen in Nederland.

Basisonderwijs

Voor het basisonderwijs worden kinderen in overleg met de Stipe op de dichtstbijzijnde basisschool geplaatst. Op deze manier hoeven ze niet ver te reizen en gaan ze mee in de reguliere stroom.

Middelbare school

De kinderen die naar de middelbare school gaan, worden vooralsnog op de BHS in Gorredijk ondergebracht.

Handige informatie

 • Op de website van VluchtelingenWerk vindt u actuele informatie voor iedereen die vluchtelingen wil ondersteunen. De informatielijn 020 - 300 1414 en het mailadres oekraïne@vluchtelingenwerk.nl zijn dagelijks bereikbaar voor Oekraïense vluchtelingen en (particuliere) hulpaanbieders.
 • RefugeeHelp.nl is een website speciaal voor vluchtelingen uit Oekraïne in hun eigen taal, het Engels en Russisch om wegwijs te worden in Nederland. 
 • Op Rijksoverheid vindt u ook landelijke informatie over de opvang.

Nieuwsberichten

 • Een warm welkom

  Vandaag verwelkomen we de eerste vluchtelingen in de woningen van Elkien aan de Trimbeets in Gorredijk. Een warm welkom, want de afgelopen dagen is er met man en macht geklust en gewerkt om de woning in te richten.

  welkom
 • Update informatie over vluchtelingenopvang Oekraïne

  Helaas woedt de oorlog in Oekraïne voort. Een aantal weken geleden gaven wij aan dat nog niet precies te overzien was wat er op ons afkomt. We zijn intussen een aantal weken verder. Hier vindt u een update over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in onze gemeente.

  Hart Oekraine
 • Frisian Flag luchtmachtoefening en test luchtalarm

  Van maandag 28 maart tot en met vrijdag 8 april oefenen vliegtuigen en helikopters boven Fryslân, Noord-Holland en het Waddengebied. Frisian Flag is een jaarlijkse oefening van de luchtmacht. Twee weken lang oefenen internationale deelnemers complexe missies met elkaar.

  Vlag Oekraïne
 • Fantastisch gebaar uit Ameland voor Oekraïense vluchtelingen in Gorredijk

  Theo de Jong van Hotel Hofker op Ameland deed vandaag een belangeloze schenking aan de gemeente Opsterland voor de Oekraïense vluchtelingen die in Gorredijk opgevangen worden.

 • Geslaagde bijeenkomst over opvang vluchtelingen

  Op woensdag 23 maart jl. vond in Sportcentrum Kortezwaag in Gorredijk de inloopbijeenkomst plaats voor inwoners over de opvang van vluchtelingen in Gorredijk.

 • Tolken gezocht!

  Om de vluchtelingen uit Oekraïne zo goed mogelijk te kunnen helpen, zijn wij dringend op zoek naar tolken.

  Tolken en vertalen
 • Gemeente Opsterland en haar inwoners bieden opvang aan Oekraïense vluchtelingen

  De Veiligheidsregio Fryslân heeft de Friese gemeenten gevraagd mee te werken aan opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente Opsterland heeft ingestemd met het verzoek om in Opsterland in eerste instantie ongeveer 80 tot 100 vluchtelingen op te vangen.

  Vlag Oekraïne
 • Samenzijn voor Oekraïne

  Zaterdagmiddag 12 maart 2022 uur kwamen inwoners, Oekraïense vluchtelingen en het gemeentebestuur van Opsterland samen in de tuin van het Lycklamahûs. Samenzijn voor Oekraïne: een moment van bezinning, stilstaan bij de oorlog en met elkaar vrede wensen.

 • Oproep: zelfstandige woonruimtes gezocht voor Oekraïense vluchtelingen

  Door de inval in Oekraïne is een grote stroom mensen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Opsterland is gastvrij en wil deze mensen dan ook opvang bieden. Wij hebben uw hulp hierbij nodig. Burgemeester Ellen van Selm doet namens het college en de gemeenteraad een dringende oproep:

  Hart
 • Informatie over opvang vluchtelingen Oekraïne

  Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Door de oorlog ontvluchten mensen uit Oekraïne hun land. Een deel daarvan zal mogelijk naar Nederland komen en dus ook naar onze gemeente. Wij kunnen ons voorstellen dat u als inwoner vragen heeft.

  Vluchteling