De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de 'Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân'.