Meldpunt problemen met verhuurder

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet goed verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels, dan kan een huurder dit melden bij de gemeente.

U kunt hier een uitlegvideo(externe link) bekijken over deze nieuwe wet. 

Regels voor verhuurders

Onder goed verhuurderschap wordt verstaan:

 1. De verhuurder mag niet discrimineren.
 2. De verhuurder mag u niet intimideren. Dat kan zowel fysiek als schriftelijk zijn;
 3. Een eventuele waarborgsom mag maximaal tweemaal de huurprijs bedragen;
 4. De verhuurder dient de huurovereenkomst schriftelijk vast te leggen, waarin opgenomen:
  • de rechten en plichten van de huurder;
  • duidelijke afspraken over een eventuele waarborgsom;
  • contactgegevens van de beheerder;  
  • contactgegevens van het lokale meldpunt problemen met verhuurders;
  • regels over de servicekosten.
 5. Betaalt u servicekosten? Dan dient de verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst hiervan een specificatie te verstrekken.  
 6. De verhuurbemiddelaar mag geen dubbele bemiddelingskosten in rekening brengen. Deze kosten zijn voor de verhuurder (de partij die de bemiddelaar inhuurt).
 7. Bent u een arbeidsmigrant? Een huurovereenkomst dient afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst getekend te worden.
 8. De verhuurder dient de onder punt 4 genoemde informatie te verstrekken in de door u gewenste taal.

De gehele wettekst kunt u lezen op: wetten.nl - Regeling - Wet goed verhuurderschap - BWBR0048028 (overheid.nl)

Problemen die u bij de gemeente kunt melden

We hebben een meldpunt ingesteld waar huurders en woningzoekenden terecht kunnen als ze ongewenst gedrag ervaren van verhuurders of verhuurbemiddelaars. U kunt ongewenst gedrag melden als:

 • u als woningzoekende van een particulieren huurwoning geconfronteerd wordt met gedrag dat in strijd is met de eerder genoemde eisen;
 • u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar die zich niet aan de algemene gedragsregels houdt. Een verhuurbemiddelaar is iemand die huurders in contact brengt met particuliere verhuurders;
 • u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via bijvoorbeeld een uitzendbureau.

Huurt u een woning bij Elkien, WoonFriesland of Woonzorg Nederland? Meld de klacht dan bij de woningcorporatie zelf.  

Ervaart u problemen of moeilijkheden die nog niet zijn benoemd? Dan kan de gemeente hier niet op handhaven. Andere mogelijkheden voor hulp zijn de huurcommissie of het juridisch loket.

 • Huurcommissie: is een instantie die hulp kan bieden bij huurzaken waar u aan twijfelt: www.huurcommissie.nl. De Huurcommissie is een onpartijdige en onafhankelijke geschillenbeslechter voor huurders en verhuurders. Zij kunnen hulp bieden indien u het niet eens bent over bijvoorbeeld de huurprijs, onderhoud of servicekosten. De Huurcommissie doet een uitspraak aan de hand van wet- en regelgeving en doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.
 • Juridisch loket: Het Juridisch Loket geeft gratis online juridisch advies over zaken rondom wonen en buren. Heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan kunnen zij u ook persoonlijk verder helpen. Wonen en Buren | Het Juridisch Loket

Doe een melding

Via de onderstaande knop kunt u een melding indienen.

Melding doen

Heeft u nog vragen of lukt het online melden niet? Neem dan contact op met de gemeente via de onderstaande contactgegevens. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan contact op via meldpuntwonen@opsterland.nl of bel naar 14 0512.

Gemeente Opsterland