Op Oudjaarsdag (31 december) mag er carbid worden geschoten van 10.00 - 18.00 uur op onderstaande locaties.

Goedgekeurde locaties:

Dorp Locatie
Bakkeveen in het stuk land naast Djippegatspaed 2
Beetsterzwaag tegenover Beetsterweg 36
Gorredijk It Goarrefean - in het weiland bij de minirotonde bij school Loevestein
Gorredijk It Goarrefean - tussen de brug en de minirotonde
Gorredijk in het weiland tegenover Sânstjer 28
Hemrik in het weiland vóór Bûtewei 57
Langezwaag in het weiland tegenover Lytse Wyngaerden 10
Langezwaag in het weiland ter hoogte van ’t Hou 30
Langezwaag achter de loods bij Boerestreek 4C
Lippenhuizen op het weiland bij Tjalling Harkeswei 9
Lippenhuizen in het weiland naast De Buorren 139
Lippenhuizen in het weiland naast Tjalling Harkeswei 40
Olterterp in het weiland bij Aldhôf 1
Terwispel in het weiland tegenover De Streek 99
Ureterp in het weiland ter hoogte van Leidyk 26
Ureterp in het weiland tegenover De Mersken 12
Ureterp in een maïsland bij Leidyk 25
Ureterp in het weiland tegenover Leidyk 5
Ureterp in het weiland tegenover Leidyk 27
Wijnjewoude in het maisveld achter Duerswâld 11
Wijnjewoude in het weiland achter Merkebuorren 47. Langs fietspad It Finnepaad.
Carbid Beetsterzwaag

Veilig carbidschieten

Tips over veilig carbidschieten vindt u hier.

Ervaart u overlast door het te vroeg afsteken van vuurwerk of carbidschieten? Of ziet u onveilige situaties op straat? Meld dit dan bij de politie, telefoon 0900 88 44.

Wilt u meer weten over het carbidschieten? 

 Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland