Veel mensen zetten zich in voor de samenleving, vaak onopvallend en op de achtergrond. Opsterland heeft veel van die inwoners. Samen zijn zij de Krêft fan de Mienskip. Kent u zo iemand en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient? Doe dan een voorstel voor een onderscheiding of 'lintje'. Wij helpen u graag met de aanvraag.

Koninklijke onderscheiding of 'lintje'

Iemand kan een lintje verdienen als hij of zij zich persoonlijk op bijzondere wijze inzet voor de samenleving. Verreweg de meeste onderscheidingen worden toegekend aan vrijwilligers. Denk mensen die zich belangeloos inzetten bij sportverenigingen, voedselbanken,  buurtverenigingen, zorginstellingen, maar ook pleegouders of mantelzorgers. Daarnaast kunnen onderscheidingen worden toegekend aan personen die weliswaar een betaalde functie hebben, maar daarin bijzonder hebben gepresteerd en daarmee de maatschappij een dienst hebben bewezen.

Voorwaarden

  • De voorgestelde persoon woont in de gemeente Opsterland.
  • De voorgestelde persoon zet zich in als vrijwilliger zonder marktconforme vergoeding, voor minimaal zes uren per week en in principe gedurende minimaal vijftien jaren. Dit kan uiteraard bestaan uit meerdere activiteiten bij verschillende verenigingen/stichtingen. De duur en intensiteit van activiteiten kunnen elkaar deels compenseren.
  • De activiteiten vinden aaneengesloten plaats (dus zonder opvallende onderbrekingen). Als er sprake is van een lange onderbreking in de activiteiten, moet de reden van de onderbreking(en) worden toegelicht.
  • De activiteiten zijn (deels) nog steeds actueel; ze mogen niet te lang geleden afgerond zijn (op moment van uitreiking niet langer dan een jaar geleden).

Vanuit de organisaties of verenigingen/stichtingen waar het vrijwilligerswerk plaatsvindt/-vond kunnen mensen de aanvraag ondersteunen met ondersteuningsbrieven. Twijfelt u of de persoon die u wilt voordragen voldoet aan de voorwaarden? Neem gerust contact op om dit te bespreken.

Aanvraag

Direct regelen

Wilt u een inwoner van Opsterland voordragen voor een Koninklijke onderscheiding? Vul dan hiervoor het formulier 'Aanvraag Koninklijke onderscheiding' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Let op: Voordrachten voor de lintjesregen moet u vóór 1 juli indienen. 

Als de onderscheiding wordt toegekend dan ontvangt deze persoon die tijdens de lintjesregen in april van het jaar daarop. Is er een Bijzondere Gelegenheid (bijvoorbeeld een jubileum of afscheid) waar u de onderscheiding wilt laten uitreiken, neem ook dan ruim van te voren (zeker vijf maanden) contact op.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum 

of stuur een e-mail naar lintjes@opsterland.nl.

Meer informatie vindt u ook op de 

Website van de Kanselarij der Nederlandse Orde

Gemeente Opsterland