Staat de school van uw kind meer dan zes kilometer van uw huis? Dan heeft u misschien recht op een vergoeding in de vervoerskosten.

Staat de school van uw kind meer dan zes kilometer van uw huis? Dan heeft u misschien recht op een vergoeding in de vervoerskosten.

Voorwaarden

De regeling leerlingenvervoer geldt voor een leerling die:

 • meer dan zes kilometer van school woont;
 • een basisschool buiten het dorp bezoekt in verband met het geloof;
 • een school voor speciaal basisonderwijs bezoekt;
 • een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt;
 • met een beperking een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs bezoekt.

De verordening Leerlingenvervoer(externe link) regelt de vergoeding van de vervoerskosten. Dit geldt voor ouders, waarvan de kinderen een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) of (voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO) bezoeken.

Goed om te weten

 • U krijgt geen vergoeding achteraf.
 • Leerlingenvervoer is alleen vervoer van woning naar school en terug.
 • Is uw kind jonger dan 9 jaar en voldoet hij of zij aan de voorwaarden? Dan mag uw kind altijd gebruik maken van taxivervoer. Brengt en haalt u uw kind zelf dan krijgt u een kilometervergoeding.
 • Is uw kind 9 jaar of ouder? Dan kan uw kind alleen op advies van school en met toestemming van de gemeente gebruik maken van vervoer met een taxi..
 • Kinderen die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan hebben recht op openbaar vervoer. Overleg met de gemeente als uw kind ander vervoer nodig heeft.
 • Gaat uw kind op de fiets of de bromfiets naar school? Dan krijgt u een fiets- of bromfietsvergoeding.

Aanvraag

Direct regelen

Wilt u een vergoeding in de kosten voor het leerlingenvervoer van uw kind aanvragen? Vul dan het formulier "Aanvraag tegemoetkoming leerlingenvervoer" in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Het kan zijn dat u recht heeft op een vergoeding.

Ontvangt u dit schooljaar al een vergoeding voor uw kind? Dan kunt u vanaf mei de vergoeding voor het nieuwe schooljaar aanvragen. Houd er rekening mee dat de behandeling van uw aanvraag maximaal 8 tot 12 weken kan duren. Tips

Direct regelen - machtiging taxivervoer

Heeft u recht op een vergoeding voor leerlingenvervoer en wilt u gebruik maken van taxivervoer? Vul dan het formulier "Machtiging taxivervoer" in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Dan zorgt de gemeente voor een directe betaling aan de taxivervoerder.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland