Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als ouder zorgt u ervoor dat uw kind elke dag naar school gaat. U brengt uw kind, of uw kind gaat zelfstandig naar school, meestal is dat geen probleem. Voor sommige kinderen is het vervoer naar school iets lastiger. Bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of naar een speciale school gaan die ver van huis staat. Er kan dan een aanvraag ingediend worden voor leerlingenvervoer.

Met de consulent leerlingenvervoer bespreekt u tegen welke problemen uw kind aanloopt bij het vervoer naar school. We kijken dan of uw kind kan leren om zelfstandig naar school te reizen, of op de fiets of met openbaar vervoer. Leerlingenvervoer kan ook betekenen dat u een vergoeding voor een OV-abonnement krijgt. Als uw kind nog niet zelfstandig kan reizen komt ook de begeleider in aanmerking voor een openbaar vervoer (OV)-vergoeding. Wanneer iedere andere vorm van vervoer onmogelijk blijkt te zijn, kan taxivervoer een optie zijn.

Basisschool

U komt mogelijk in aanmerking voor en vergoeding, als uw kind verder dan 6 kilometer van huis naar een van de volgende scholen gaat:

  • Een reguliere basisschool
  • Speciaal onderwijs (SO),
  • Speciaal basisonderwijs (SBO)

Afhankelijk van het inkomen en de afstand, kan er een eigen bijdrage in rekening worden gebracht.

Voortgezet onderwijs

U komt mogelijk in aanmerking voor een vergoeding ,als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat en niet zelfstandig kan reizen wegens een structurele beperking.

Leerlingenvervoer kan ook aangevraagd worden voor vervoer naar een stageplek.

Beroepsonderwijs

Als een leerling naar beroepsonderwijs gaat, (MBO, HBO, VAVO of WO) en door een structurele beperking niet met openbaar vervoer kan reizen, is er mogelijk recht op een vervoersvergoeding vanuit het UWV. Dit kunt u aanvragen bij het UWV.

Soorten leerlingenvervoer

Kilometervergoeding voor de fiets 
Eerst kijken we of de leerling met de fiets naar school kan. Er kan dan een kilometervergoeding voor de fiets worden gegeven. Als een kind niet zelfstandig kan fietsen, komt de begeleider ook in aanmerking voor een kilometervergoeding.

Soms kan een leerling door een beperking niet fietsen op een normale fiets. Een vergoeding voor een aangepaste fiets kan een mogelijkheid zijn.

Openbaar vervoer (OV) 
Als een leerling wel met het openbaar vervoer kan is er mogelijk een vergoeding voor een OV-abonnement. Voorwaarde is dan dat de leerling niet kan fietsen.

Als de leerling niet zelfstandig kan reizen, worden de reiskosten van de begeleider (ouder/verzorger) ook vergoed.

Kilometervergoeding voor de auto 
Ouders of verzorgers kunnen in aanmerking komen voor een kilometervergoeding voor vervoer met de eigen auto, wanneer begeleiding per fiets of OV onmogelijk is.

Aangepast vervoer 
Is vervoer met een taxi (busje) van huisdeur tot schooldeur en terug. Dit is voor leerlingen die op geen enkele andere wijze naar school kunnen reizen.

Goed om te weten

In de verordening Leerlingenvervoer(externe link)(externe link) staan de voorwaarden voor een vergoeding van de vervoerskosten.

De verantwoordelijkheid voor het van en naar school brengen van de leerling is de verantwoordelijkheid van de ouders. Het leerlingenvervoer is niet bedoeld om ouders hiervan te ontlasten.

De gemeente wil dat leerlingen zo veel mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom kunnen ouders en leerling worden uitgenodigd voor een vervoersgesprek.

Leerlingenvervoer is alleen voor vervoer van de woning naar school en terug.

U kunt alleen leerlingenvervoer krijgen naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Heeft de dichtstbijzijnde school geen plek? Dan kunt u een verklaring bij de aanvraag meesturen dat de leerling niet op deze school geplaatst kan worden

U krijgt geen vergoeding achteraf.

Is uw kind 9 jaar of ouder en vraagt u vervoer aan omdat de leerling niet zelfstandig kan reizen? Dan moet u bij de aanvraag een verklaring van een deskundige toe voegen waaruit blijkt dat de leerling niet zelfstandig kan reizen.

Aanvraag

Direct regelen

Wilt u een vergoeding in de kosten voor het leerlingenvervoer van uw kind aanvragen? Vul dan het formulier "Aanvraag tegemoetkoming leerlingenvervoer" in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen').

Ontvangt u al een vergoeding voor uw kind? Kijk op het besluit welke einddatum er op staat en dien tijdig de nieuwe aanvraag in. Houdt u er rekening mee dat de behandeling van uw aanvraag maximaal 8 tot 12 weken kan duren.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Bel het gebiedsteam van de Gemeente tel: (0512) 386 222

Of mail: leerlingenvervoer@opsterland.nl

Gemeente Opsterland