Onze rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. En of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten oplevert. Zo ondersteunt deze commissie de controlerende taak van de gemeenteraad. De rekenkamercommissie is volledig onafhankelijk.

De leden van de rekenkamercommissie

  • Voorzitter, vacature
  • Hanneke Vervoort, voorzitter a.i.
  • Hobbe Veenstra, lid
  • Jellie Rijpma, secretaris

Nevenfuncties van de commissieleden

De commissieleden hebben ook andere functies. 

Bekijk hier de nevenfuncties van de leden van de rekenkamercommissie.

Contact met de rekenkamercommissie

Mail naar: rekenkamercommissie@opsterland.nl

Denk mee met de rekenkamercommissie

Ieder jaar onderzoekt de rekenkamercommissie een aantal onderwerpen. Welke dat zijn, bepaalt de commissie met input van de gemeenteraad én de inwoners. Draag uw onderwerp aan bij de secretaris van de commissie. mevrouw Jellie Rijpma, rekenkamercommissie@opsterland.nl. Geeft u hierbij duidelijk aan waarom u dit onderwerp aandraagt: wat de aanleiding is en wat u graag exact onderzocht zou willen hebben.