Onze rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. En of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten oplevert. Zo ondersteunt deze commissie de controlerende taak van de gemeenteraad. De rekenkamer is volledig onafhankelijk.

De leden van de rekenkamer 

  • Hanneke Vervoort, voorzitter
  • Hobbe Veenstra, lid
  • Coco Hoving, lid
  • Jellie Rijpma, secretaris

Nevenfuncties van de commissieleden

De commissieleden hebben ook andere functies. 

Bekijk hier de nevenfuncties van de leden van de rekenkamer .

Contact met de rekenkamer 

Mail naar: rekenkamercommissie@opsterland.nl

Denk mee met de rekenkamer 

Ieder jaar onderzoekt de rekenkamer een aantal onderwerpen. Welke dat zijn, bepaalt de commissie met input van de gemeenteraad én de inwoners. Draag uw onderwerp aan bij de secretaris van de commissie. mevrouw Jellie Rijpma, rekenkamercommissie@opsterland.nl. Geeft u hierbij duidelijk aan waarom u dit onderwerp aandraagt: wat de aanleiding is en wat u graag exact onderzocht zou willen hebben.