Bent u niet tevreden over ons werk of over ons gedrag? U vindt bijvoorbeeld dat wij u niet goed hebben geïnformeerd of dat een afspraak niet snel genoeg wordt uitgevoerd. Misschien bent u van mening dat een medewerker van de gemeente u niet netjes heeft behandeld. Meld dan uw klacht bij ons.

Direct regelen

Klacht indienen

Lycklamahûs

Praten helpt

Allereerst is het natuurlijk van belang om met elkaar in gesprek te blijven. Dus probeer eerst uw problemen uit te praten met de ambtenaar die volgens u verantwoordelijk is. Vaak is een fout gemakkelijk te herstellen. Soms is er sprake van een misverstand. Een goed gesprek kan uw probleem al uit de wereld helpen.

Klacht indienen

Direct regelen

Lukt het niet om in een gesprek een oplossing te vinden? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Vul dan het formulier 'Klacht indienen' in. Deze vindt u bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'. Liever op een andere wijze uw klacht indienen? Dat kan op de volgende manieren:

Adresgegevens

Gemeente Opsterland
T.a.v. klachtencoördinator  
Postbus 10.000
9244 ZP  BEETSTERZWAAG  

Afhandeling van uw klacht

Goed om te weten

De klachtencoördinator kijkt naar uw klacht en neemt contact op met de juiste persoon, afdeling of instantie. De klachtencoördinator lost niet zelf het probleem of conflict op. 

Melding en bezwaar

Valt u iets op in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld een losse stoeptegel, illegale afvaldumping, vernieling van een speeltoestel of een gevaarlijke situatie door gemeentelijke bomen (bijv. omgewaaid of takken op de weg)? Maak er dan een melding van. Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, dan dient u een bezwaar in. Het gaat daarbij om een besluit dat rechtstreeks nadelige gevolgen voor u heeft.

Tips

De wet- en regelgeving omtrent de klachtenprocedure van de gemeente Opsterland kunt u inzien via de landelijke voorziening www.overheid.nl.(externe link)

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland