Gaat uw kind naar de peuteropvang, kinderopvang, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang? Dan komt u misschien in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de overheid.

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. U kunt deze toeslag aanvragen bij de belastingdienst als zowel u als uw partner aan het werk zijn, een opleiding volgen, deelnemen aan een traject naar werk, of een inburgeringscursus volgen bij een erkende organisatie. U moet wel een deel van de kosten voor de opvang zelf betalen. Dit bedrag hangt af van hoeveel geld u verdient. Meer informatie over kinderopvangtoeslag vindt u via Kinderopvangtoeslag (belastingdienst.nl

SMI (Sociaal medische indicatie)

Heeft u problemen met uw gezondheid of andere persoonlijke zaken en wilt u uw kind(eren) naar de kinderopvang sturen? En krijgt u geen financiële hulp voor kinderopvang? Dan kunt u vragen om een beoordeling van uw situatie op sociaal of medisch gebied (sociaal medische indicatie). Als u deze beoordeling krijgt, zullen we tijdelijk een deel van de kosten voor de kinderopvang vergoeden.

Gemeentetoeslag peuteropvang

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u voor de peuteropvang om gemeentetoeslag vragen. De gemeente kan u helpen met het betalen van de kinderopvangkosten via deze toeslag. Zelfs als u gebruikmaakt van gemeentetoeslag, moet u nog steeds een eigen bijdrage betalen die afhankelijk is van uw inkomen. Als u geïnteresseerd bent in gemeentetoeslag, neem dan contact op met een organisatie die peuteropvang aanbiedt in de gemeente.

Ouderbijdrage peuteropvang Checken gemeentetoeslag regeling.

In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de eigen bijdrage voor ouders is als u gemeentetoeslag ontvangt.

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin Ouderbijdrage peuteropvang, per uur
vantot1e kind2e kind e.v.
lager dan€ 22.346€ 0,41€ 0,41
€ 22.347€ 34.357€ 0,52€ 0,45
€ 34.358€ 47.278€ 1,11€ 0,56
€ 47.279€ 64.305€ 1,73€ 0,57
€ 64.306€ 92.433€ 3,01€ 0,84
€ 92.434€ 128.088€ 5,12€ 1,31
€ 128.089en hoger€ 6,80€ 2,45

Toetsingsinkomen

Op de website van de Belastingdienst (Wat is het inkomen voor mijn toeslag en hoe bereken ik dat? (belastingdienst.nl)(externe link)) is een hulpmiddel beschikbaar waarmee u uw toetsingsinkomen kunt vaststellen. Kijk voor meer informatie op de website van de VNG ( Update VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2024 | VNG)


Verantwoording gemeentetoeslag peuteropvang

De gemeentetoeslag die u heeft ontvangen is een voorlopig bedrag. Op basis van de door u aangeleverde gegevens wordt de definitieve gemeentetoeslag waar u recht op had berekend.

Het zou kunnen dat u te veel gemeentetoeslag heeft ontvangen. Bijvoorbeeld omdat uw kind toch minder gebruik heeft gemaakt van de peuteropvang dan vooraf was ingeschat. U betaalt de te veel ontvangen gemeentetoeslag dan aan ons terug. Het zou ook kunnen zijn dat u te weinig gemeentetoeslag van ons heeft ontvangen. Bijvoorbeeld omdat uw jaarinkomen lager bleek dan u vooraf had ingeschat. U ontvangt dan van ons alsnog de gemeentetoeslag die u te weinig heeft ontvangen.

Direct regelen

Wilt u de verantwoording doorgeven voor de gemeentetoeslag voor peuteropvang? Vul dan het formulier 'Verantwoording gemeentetoeslag peuteropvang' in (Opsterland - Verantwoording gemeentetoeslag peuteropvang - Over dit formulier)

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Het doel van Voor – en Vroegschoolse Educatie (VVE) is om peuters en kleuters die het risico lopen op een ontwikkelingsachterstand beter voor te bereiden op groep 3 van de basisschool. Voorschoolse educatie is gericht op peuters in de leeftijd van 2,5 t/m 4 jaar oud en vindt plaats op de peuteropvang. Hiervoor wordt een VVE-programma gebruikt, waarmee spelenderwijs de sociaal emotionele-, motorische-, reken- en taalontwikkeling gestimuleerd wordt. Alle kinderen op de peuteropvang doen mee aan het VVE programma. Kinderen die een indicatie hebben voor VVE mogen extra uren (meestal twee extra dagdelen) naar de peuteropvang. Vroegschoolse educatie vindt plaats op de groepen 1 en 2 van de basisschool. In een speciaal programma waar kinderen tijdens schooltijd aan meedoen, ontwikkelen zij door te spelen allerlei vaardigheden op het gebied van taal, rekenen, motoriek en met elkaar omgaan. Scholen zijn verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

VVE-indicatie van het consultatiebureau

Op het consultatiebureau wordt bekeken of uw peuter in aanmerking komt voor een VVE-indicatie. De arts of verpleegkundige van het consultatiebureau zal dit met u bespreken. Met een indicatie voor VVE kan uw kind vaker naar de peuteropvang. De extra uren die het kind naar de peuteropvang gaat in het kader van VVE, zijn voor ouders kosteloos.

Peuteropvangaanbieders met VVE

DorpPeuteropvangAanbiederTelefoonnummer
Bakkeveen Kinderopvang de BasisKinderopvang De Basis0594-631266
BeetsterzwaagDe KubusKinderwoud0513 610 825
FrieschepalenDe Krobbedobbe Geeske Annema06 15 47 13 47
Gorredijk              De TrefferKinderwoud    (0513) 610 825
GorredijkLibrijeKinderwoud(0513) 610 825
GorredijkLoevesteinKinderwoud(0513) 610 825
GorredijkOp ús pleatsDaisy Put(0513) 852 907
LangezwaagBoartlik BegjinKinderwoud(0513) 610 825
Lippenhuizen        It Berneplakje Renskje Idzenga (franchise Kinderwoud)(0513) 610 825
Nij BeetsTante JanszTiko Kinderopvang (0511) 543 017
Terwispel              It Krielhûske Bernadet’s Kinderopvang 06 30 28 31 89 
TijnjeLytse WrâldKinderwoud(0513) 610 825
Ureterp                 De SpilKinderwoud (0513) 610 825
UreterpLeaf CKO Kleurrijk06 20 79 35 68
Wijnjewoude         De Telle Kinderopvang Esther(0516) 480 515

Peuterplus

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke manier. Soms is daarbij (tijdelijk) extra ondersteuning of ontwikkelingsstimulering nodig. De PeuterPlus is een voorziening voor kinderen die niet op een reguliere peuteropvang terecht kunnen omdat ze meer ondersteuning nodig hebben, maar waarbij de inzet van specialistische hulp te zwaar is. Op de PeuterPlus wordt intensieve ontwikkelingsstimulering geboden aan kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar. Zo krijgen kinderen het extra steuntje in de rug dat zij nodig hebben. De PeuterPlus is een gemeentebrede voorziening, die gevestigd is in CBS De Librije te Gorredijk.

Heb je gevonden wat je zocht?

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Gebiedsteam

Gemeente Opsterland