Bekijk het overzicht van de kennisgevingen voor de gemeenteraadsverkiezing van 2022.

Kennisgevingen

  • Op vrijdag 4 februari om 10.00 uur is er een openbare zitting van het Centraal Stembureau. Hierbij wordt vastgesteld of de kandidatenlijsten geldig zijn en welke lijstnummers de kandidatenlijsten krijgen. Deze zitting is te volgen in de raadszaal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag of via de webcast op www.opsterland.nl/gemeenteraad(externe link).
  • Elke kiezer krijgt een uitnodiging om te stemmen. Deze stempas wordt met de post bezorgd rond eind februari. Wanneer u geen stempas heeft gekregen of deze bent kwijtgeraakt dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot vrijdag 11 maart, 17.00 uur. U kunt een aanvraag digitaal doen via de website www.opsterland.nl of aan de balie op het gemeentehuis in Beetsterzwaag.
  • Wanneer u niet zelf kunt stemmen dan kunt u een andere inwoner van Opsterland namens u laten stemmen. Hiervoor geeft u een volmacht af. Dit doet u door de achterkant van de stempas in te vullen en te ondertekenen. Wanneer u iemand wilt machtigen voordat u de stempas heeft gekregen, dan kunt u een schriftelijke volmacht afgeven. Dit gaat via de gemeente. U kunt een digitale aanvraag doen via www.opsterland.nl of door een formulier in te vullen. Dit formulier kunt u aan de balie krijgen, telefonisch opvragen of downloaden op www.opsterland.nl. U kunt een schriftelijke volmacht aanvragen tot vrijdag 11 maart, 17.00 uur.
  • Op maandag 21 maart om 10.00 uur is er een openbare zitting van het Centraal Stembureau. Hierbij wordt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing vastgesteld en worden de gekozen kandidaten benoemd. Deze zitting is te volgen in de raadszaal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag of via de webcast op www.opsterland.nl/gemeenteraad(externe link).

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland