In Beetsterzwaag komt een kindcentrum. Het wordt één gebouw, waarin in elk geval De Finne (voormalige scholen O.D.S. De Trime en C.B.S. De Paedwizer), kinderopvang Kinderwoud en V.V. De Sweach een plek krijgen. De komst van het nieuwe gebouw was de aanleiding om samen met de inwoners van het dorp te onderzoeken welke andere kansen dit nog meer biedt voor Beetsterzwaag. Dat is het vertrekpunt van het project  'Kansen voor Beetsterzwaag'. U leest op deze pagina meer informatie over het project.

Samenwerking in De Finnebuorren

Het nieuwe kindcentrum komt aan de Vlaslaan, op het terrein van V.V. De Sweach. Deze locatie is gekozen in overleg met belanghebbenden en inwoners. Er waren eerder drie geschikte locaties aangewezen. Op verschillende manieren konden inwoners van Beetsterzwaag aangeven welke locatie zij het meest geschikt vonden. Uiteindelijk is de locatie bij de voetbalvereniging uitgekozen. Er is een prijsvraag gehouden om dit gebied een naam te geven. De uitkomst is dat dat we het gebied 'De Finnebuorren' noemen. 

Op deze locatie is er veel ruimte voor samenwerking. Wij hopen dat hier gebruik van wordt gemaakt als de school is gebouwd.

Onder één dak

VV De Sweach is toe aan nieuwe huisvesting: een kantine en kleedruimten. Gelijktijdig is er in het dorp behoefte aan een nieuw Kindcentrum dat plaats gaat bieden aan basisschool De Finne en kinderopvang Kinderwoud. De gemeenteraad had het oefenveld van de voetbalclub aan de Vlaslaan, vlak naast dorpshuis en bibliotheek De Buorskip, eerder al aangewezen als voorkeurslocatie. De verwachting is dat de voorzieningen elkaar onderling versterken.

Samenwerking in het gebied
Samenwerking in het gebied