Op 31 januari was de dag van kandidaatstelling voor de komende gemeenteraadsverkiezing. Alle partijen die hieraan mee willen doen hebben op deze dag hun kandidatenlijsten ingeleverd. Het Centraal Stembureau heeft op dinsdag 1 februari gecontroleerd of de kandidatenlijsten en de bijbehorende documenten aan de wettelijke eisen voldoen. Dit is het geval; er zijn geen verzuimen geconstateerd.

Ter inzage

Het proces-verbaal van deze zitting kunt u hieronder inzien. De kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Op vrijdag 4 februari worden de kandidatenlijsten definitief geldig verklaard. Ook worden dan de lijstnummers toegekend. De definitieve kandidatenlijsten zullen daarna op de website worden gepubliceerd.

Proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland