Alle kinderen hebben het recht om veilig en gezond thuis, in hun eigen omgeving, op te groeien.

Het Gebiedsteam is verantwoordelijk voor:

  • hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen;
  • de uitvoering van kinderbescherming en jeugdreclassering;
  • de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld;
  • specialistische hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking;
  • de geestelijke gezondheidszorg of gesloten jeugdzorg.

Als dat niet vanzelfsprekend is, of als u daarbij ondersteuning nodig heeft, kunt u terecht bij het Gebiedsteam. Onze consulenten helpen u en uw kind(eren) weer op weg.

Soms is er extra zorg of bescherming bij nodig. Denk bijvoorbeeld aan geestelijke gezondheidszorg, pleegzorg of jeugdbescherming. Het Gebiedsteam regelt dit dan voor u.

Verwijsindex

Het Gebiedsteam werkt, net als andere professionele zorgaanbieders, met de Verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem waarin zorgprofessionals een signaal krijgen als een kind door meerdere instanties wordt begeleid/geholpen. Door dat van elkaar te weten kunnen zij samenwerken om zo de begeleiding en zorg op elkaar af te stemmen. Kijk voor meer informatie op www.verwijsindexfryslan.nl(externe link).

Sam& voor alle kinderen

Heeft u een laag inkomen en lukt het financieel niet om uw kinderen mee te laten doen aan extra schoolactiviteiten, sport of bijvoorbeeld muziekles? Via 'Sam& voor alle kinderen' kunt u een aanvraag doen voor schoolspullen, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een uitje. Kijk voor meer informatie op www.samenvoorallekinderen.nl. (externe link)

Meer informatie

Opvoedtips nodig? Kijk eens op www.opvoeden.nl(externe link) 
Heeft u vragen of ondersteuning nodig? 

Neem dan contact op met het Gebiedsteam

Gemeente Opsterland