U kunt als inwoner van Opsterland uw mening geven over zaken waar de gemeenteraad over vergadert. Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst  kunnen burgers  meestal het woord richten tot de raadsleden. Dit heet inspreken. Wilt u de raadsleden spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat dan kunt contact opnemen met de griffier. De agendacommissie van de raad bekijkt dan wat de meeste geschikte manier is om uw informatie te delen met de raad.

U wilt inspreken

Wilt u meepraten in een oriënterende raadsbijeenkomst? Laat dat dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst weten aan de griffier, telefoon 0512 386 333 of via e-mail griffier@opsterland.nl.

Tijdens de oriënterende raadsbijeenkomsten worden live-opnamen gemaakt. Deze zijn, ook na de vergadering, terug te zien op de gemeentelijke raadswebsite.

U kunt niet inspreken over:

  • Ingekomen stukken (onderdeel agenda raadsvergaderingen);
  • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen een bezwaarschrift of beroepschrift is ingediend of de rechter om een uitspraak is gevraagd en de uitspraak nog niet onherroepelijk is geworden;
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • De wijze waarop de gemeente zich tegenover u of een ander heeft gedragen (klacht);
  • Onderwerpen die niet behoren tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur.
  • Onderwerpen op de agenda van de raadsvergadering.