Datum: 09-11-2023

Diensten

Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.

 • Opdracht gevende gemeente: Opsterland
 • Procedure: Open House
 • Contactpersoon: robin.rijpma@opsterland.nl
 • Planning/fase aanbesteding: Er zijn periodiek instapmomenten.
 • Opmerkingen: -

Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.

Werken

Onderwerp: Verbouwing van De Tsjerne in Gorredijk als opvanglocatie voor vluchtelingen (ontwerp en uitvoering)

 • Opdrachtgevende gemeente(n): Opsterland
 • Procedure: Meervoudig Onderhandse Aanbesteding
 • Contactpersoon: bernd.ensing@opsterland.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: september/oktober 2023
 • Opmerkingen: We willen een aannemer selecteren op basis van een bouwteamovereenkomst.

Onderwerp: Een uitvoerende partij voor de realisatie van een subsidieplatform voor het isoleren van slecht-geïsoleerde particuliere koopwoningen met een WOZ-waarde onder het gemeentelijk gemiddelde.

 • Opdrachtgevende gemeente(n): OWO verband (Samenwerking van 15 Friese Gemeenten met provincie als penvoerder
 • Procedure: Europese Aanbesteding
 • Contactpersoon: ayla.grotenboer@opsterland.nl & jacob.ottens@opsterland.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: 3e/4e kwartaal 2023
 • Opmerkingen: -

Onderwerp: Opstellen van een soortenmanagementplan (SMP)  voor de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.

Onderwerp: Aanbrengen van kraamverblijven voor vleermuizen

 • Opdrachtgevende gemeente(n): OWO-verband
 • Procedure: Meervoudig Onderhandse Aanbesteding
 • Contactpersoon: s.vandersluis@ooststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: 4e kwartaal 2023
 • Opmerkingen: geen

Leveringen

Onderwerp Inkoop hardware t.b.v. vervanging WiFi

 • Opdrachtgevende gemeente(n): OWO-verband
 • Procedure: Meervoudig Onderhandse Aanbesteding
 • Contactpersoon: a.geleijnse@owo-gemeenten.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: Q4 2023
 • Opmerkingen: -

*NB:

 • Aanbestedingen met betrekking tot inhuur worden zo mogelijk op www.werkeninfriesland.nl gepubliceerd.
 • * Dit overzicht kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor vragen m.b.t. en/of belangstelling voor bovenstaande aanbestedingen, neem contact op met de betreffende contactpersoon.
 • Nationale en Europese aanbestedingen zullen (ook) worden gepubliceerd op www.TenderNed.nl

Meer informatie

Nationale en Europese aanbestedingen zullen worden gepubliceerd op

www.tenderned.nl

Voor meer informatie kunt u mailen naar

teaminkoop@weststellingwerf.nl

Gemeente Opsterland