Datum: 26-10-2021

Diensten

Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.

Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.

Onderwerp: Filmpjes voor de Regio Deal Zuidoost Friesland

 • Opdrachtgevende gemeente: Opsterland
 • Procedure: Meervoudig onderhands
 • Contactpersoon: info@regiodealzuidoostfriesland.nl
 • Planning/fase aanbesteding: sept-21
 • Opmerkingen: Contactpersoon praktische zaken: secretariaat Regio Deal - Zuidoost Fryslân, Louise Stutterheim-Letsch | 06 49 94 42 96 - Contactpersoon voor inhoudelijke vragen: coördinator Marijke Kramer | 06 27 07 20 24 - Gelegenheid tot het (digitaal) stellen van vragen op dinsdag 15 juni 13:30. Aanmelden kan via info@regiodealzuidoostfriesland.nl.

Onderwerp: Arbodienstverlening

 • Opdrachtgevende gemeente: OWO-verband
 • Procedure: Meervoudig onderhands
 • Contactpersoon: p.schipper@weststellingwerf.nl
 • Planning/fase aanbesteding: 2021
 • Opmerkingen: -

Onderwerp: Kernapplicaties

Onderwerp: Leerroutes B1- en Z-route – Inburgering regio Fryslân

Onderwerp: Leerroute Onderwijs – Inburgering regio Fryslân

Onderwerp: Aansprakelijkheidsverzekering

Werken

Onderwerp: Reconstructie Lemsterweg Langelille

 • Opdrachtgevende gemeente: Weststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig onderhands
 • Contactpersoon: w.aukes@weststellingwerf.nl
 • Planning/fase aanbesteding: juli/augustus 2021
 • Opmerkingen: De opdracht betreft het vervangen van de verhardingsconstructie Lemsterweg in de gemeente Weststellingwerf.

Onderwerp: Vervangen riool en aanleg regenwaterriool in diverse straten in Wolvega

 • Opdrachtgevende gemeente: Weststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig Onderhands
 • Contactpersoon: w.devries@weststellingwerf.nl
 • Planning/fase aanbesteding: oktober 2021
 • Opmerkingen: -

Onderwerp: Herinrichting openbare ruimte Steenwijkerweg, Spoorlaan (ged.) en Markeweg in De Blesse

 • Opdrachtgevende gemeente: Weststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig Onderhands
 • Contactpersoon: robert.brouwer@rhdhv.com
 • Planning/fase aanbesteding: Q4 2021
 • Opmerkingen: Er volgen nog selectievoorwaarden (plaats van vestiging (uittreksel KvK), past-performance cijfer aannemers (database CROW), referentie-eisen vergelijkbaar werk (minimaal 60% van oppervlak scope) voor Meervoudig onderhandse aanbesteding. Het betreft een aanbesteding op basis van EMVI-criteria. Met de EMVI kan een korting op de inschrijving worden verkregen. EMVI-criteria zijn: Omgevingsmanagement, MKI op betonmateriaal, inzet duurzaam materieel, uitdenken en opstellen faseringsplan, uitdenken en opstellen plan circulaire economie en uitdenken en opstellen plan afstemming/coordinatie kabels en leidingen.

Onderwerp: Inkoop van voertuigen ten behoeve van de buitendienst

 • Opdrachtgevende gemeente: Opsterland
 • Procedure: Europese aanbesteding
 • Contactpersoon: hans.van.wijck@coppa.nl
 • Planning/fase aanbesteding: 3e/ 4e kwartaal 2021
 • Opmerkingen: -
 • Onderwerp: Renovatie Keersluis Blesdijke
 • Opdrachtgevende gemeente: Weststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig onderhands
 • Contactpersoon: w.vanderhoek@weststellingwerf.nl
 • Planning/fase aanbesteding: 2e kwartaal 2021
 • Opmerkingen: Demonteren en verwijderen en terugplaatsen vd fietsbrug. Idem voor sluisdeuren, Herstel metsel- en voegwerken van bouwkundige constructie, vervangen remmingswerken.

Onderwerp: Herinrichting Haerenkwartier te Oosterwolde

 • Opdrachtgevende Gemeente: Ooststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig onderhands
 • Contactpersoon: foppe.visser@ooststellingwerf.nl
 • Planning/fase aanbesteding: 4e kwartaal 2021/1e kwartaal 2022
 • Opmerkingen: Dit werk betreft de herinrichting van de wijk Haerenkwartier te Oosterwolde en bestaat in hoofdzaak uit opnemen bestaande elementenverhardingen, aanbrengen van rioleringen, aanleggen van wadi’s, het aanbrengen van nieuwe elementenverhardingen en het aanleggen van groenstructuur in de gehele wijk Haerenkwartier

NB:

 • Aanbestedingen met betrekking tot inhuur worden zo mogelijk op www.werkeninfriesland.nl gepubliceerd.
 • * Dit overzicht kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor vragen m.b.t. en/of belangstelling voor bovenstaande aanbestedingen, neem contact op met de betreffende contactpersoon.
 • Nationale en Europese aanbestedingen zullen (ook) worden gepubliceerd op www.TenderNed.nl

Nieuw

Onderwerp: Bouwrijp maken Lindewijk deelgebied 2 1e fase

 • Opdracht gevende gemeente(n): Weststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig Onderhandse Aanbesteding
 • Contactpersoon: r.hekman@weststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: november 2021
 • Opmerkingen: -

Meer informatie

Nationale en Europese aanbestedingen zullen worden gepubliceerd op

www.tenderned.nl

Voor meer informatie kunt u mailen naar

teaminkoop@weststellingwerf.nl

Gemeente Opsterland