Datum: 09-09-2021

Diensten

Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.

Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.

Onderwerp: Filmpjes voor de Regio Deal Zuidoost Friesland

 • Opdrachtgevende gemeente: Opsterland
 • Procedure: Meervoudig onderhands
 • Contactpersoon: info@regiodealzuidoostfriesland.nl
 • Planning/fase aanbesteding: sept-21
 • Opmerkingen: Contactpersoon praktische zaken: secretariaat Regio Deal - Zuidoost Fryslân, Louise Stutterheim-Letsch | 06 49 94 42 96 - Contactpersoon voor inhoudelijke vragen: coördinator Marijke Kramer | 06 27 07 20 24 - Gelegenheid tot het (digitaal) stellen van vragen op dinsdag 15 juni 13:30. Aanmelden kan via info@regiodealzuidoostfriesland.nl.

Onderwerp: Arbodienstverlening

 • Opdrachtgevende gemeente: OWO-verband
 • Procedure: Meervoudig onderhands
 • Contactpersoon: p.schipper@weststellingwerf.nl
 • Planning/fase aanbesteding: 2021
 • Opmerkingen: -

Onderwerp: Kernapplicaties

Onderwerp: Leerroutes B1- en Z-route – Inburgering regio Fryslân

Onderwerp: Leerroute Onderwijs – Inburgering regio Fryslân

Werken

Onderwerp: Reconstructie Lemsterweg Langelille

 • Opdrachtgevende gemeente: Weststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig onderhands
 • Contactpersoon: w.aukes@weststellingwerf.nl
 • Planning/fase aanbesteding: juli/augustus 2021
 • Opmerkingen: De opdracht betreft het vervangen van de verhardingsconstructie Lemsterweg in de gemeente Weststellingwerf.

Onderwerp: Groot onderhoud riolering 2019

 • Opdrachtgevende gemeente: Ooststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig onderhands
 • Contactpersoon: g.warrink@ooststellingwerf.nl
 • Planning/fase aanbesteding: 1e / 2e kwartaal 2021
 • Opmerkingen: Dit werk bestaat uit het uitvoeren van sleufloze renovatiemaatregelen en bijbehorende werkzaamheden. Voor dit werk worden specifieke, gespecialiseerde aannemers.

Onderwerp: Renovatie Keersluis Blesdijke

 • Opdrachtgevende gemeente: Weststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig onderhands
 • Contactpersoon: w.vanderhoek@weststellingwerf.nl
 • Planning/fase aanbesteding: 2e kwartaal 2021
 • Opmerkingen: Demonteren en verwijderen en terugplaatsen vd fietsbrug. Idem voor sluisdeuren, Herstel metsel- en voegwerken van bouwkundige constructie, vervangen remmingswerken.

NB:

 • Aanbestedingen met betrekking tot inhuur worden zo mogelijk op www.werkeninfriesland.nl gepubliceerd.
 • * Dit overzicht kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor vragen m.b.t. en/of belangstelling voor bovenstaande aanbestedingen, neem contact op met de betreffende contactpersoon.
 • Nationale en Europese aanbestedingen zullen (ook) worden gepubliceerd op www.TenderNed.nl

Nieuw

Onderwerp: Vervangen riool en aanleg regenwaterriool in diverse straten in Wolvega

 • Opdrachtgevende gemeente: Weststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig Onderhands
 • Contactpersoon: w.devries@weststellingwerf.nl
 • Planning/fase aanbesteding: oktober 2021
 • Opmerkingen: -

Onderwerp: Herinrichting openbare ruimte Steenwijkerweg, Spoorlaan (ged.) en Markeweg in De Blesse

 • Opdrachtgevende gemeente: Weststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig Onderhands
 • Contactpersoon: Robert.Brouwer@rhdhv.com
 • Planning/fase aanbesteding: Q4 2021
 • Opmerkingen: Er volgen nog selectievoorwaarden (plaats van vestiging (uittreksel KvK), past-performance cijfer aannemers (database CROW), referentie-eisen vergelijkbaar werk (minimaal 60% van oppervlak scope) voor Meervoudig onderhandse aanbesteding. Het betreft een aanbesteding op basis van EMVI-criteria. Met de EMVI kan een korting op de inschrijving worden verkregen. EMVI-criteria zijn: Omgevingsmanagement, MKI op betonmateriaal, inzet duurzaam materieel, uitdenken en opstellen faseringsplan, uitdenken en opstellen plan circulaire economie en uitdenken en opstellen plan afstemming/coordinatie kabels en leidingen.

Onderwerp: Inkoop van voertuigen ten behoeve van de buitendienst

 • Opdrachtgevende gemeente: Opsterland
 • Procedure: Europese aanbesteding
 • Contactpersoon: hans.van.wijck@coppa.nl
 • Planning/fase aanbesteding: 3e/ 4e kwartaal 2021
 • Opmerkingen: - 

Meer informatie

Nationale en Europese aanbestedingen zullen worden gepubliceerd op

www.tenderned.nl

Voor meer informatie kunt u mailen naar

teaminkoop@weststellingwerf.nl

Gemeente Opsterland