Op deze inkoopkalender worden de aankondigingen gepubliceerd van de te verwachten aanbestedingen van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Nationale en Europese aanbestedingen zullen worden gepubliceerd op www.tenderned.nl(externe link).

Direct regelen

Heeft u belangstelling voor een aanbesteding van de gemeente Opsterland die op de inkoopkalender staat? 
Vul dan het formulier 'Belangstelling aanbesteding inkoopkalender' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Wilt u belangstelling tonen voor aanbestedingen van Oost- en Weststellingwerf, dan kunt u dit doen door te mailen naar de contactpersoon die achter de betreffende aanbesteding op de inkoopkalender staat vermeld.

Twitter

Wanneer er nieuwe aanbestedingen op de inkoopkalender worden geplaatst, wordt dit voor Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) via Twitter bekendgemaakt. U ontvangt dit bericht wanneer u zich registreert op één van onderstaande Twitter-accounts:

Leveranciersselectie meervoudig onderhandse aanbesteding

Wanneer de gemeente overgaat tot een meervoudig onderhandse aanbesteding selecteert de gemeente de minimaal drie en maximaal vijf uit te nodigen partijen, mogelijkerwijs, op basis van de onderstaande criteria.

  • De uit te nodigen leveranciers dienen (aantoonbaar) een goede prestatie te hebben geleverd binnen de sector (binnen een periode van drie jaar voorafgaand aan de uit te voeren opdracht).
  • De leverancier die in de afgelopen drie jaar (aantoonbaar) onvoldoende prestatie heeft geleverd wordt niet uitgenodigd.
  • De huidige leverancier dan wel de leverancier die als laatste de opdracht met goed gevolg heeft uitgevoerd, wordt uitgenodigd.
  • Indien mogelijk worden tenminste twee lokale dan wel regionale leveranciers uitgenodigd bij het vragen van drie offertes en drie lokale dan wel regionale leveranciers bij het vragen van vijf offertes.
  • Indien mogelijk wordt tenminste één leverancier uitgenodigd die in de afgelopen drie jaar geen opdracht voor de gemeente heeft uitgevoerd.

Meer informatie

Nationale en Europese aanbestedingen zullen worden gepubliceerd op

www.tenderned.nl

Voor meer informatie kunt u mailen naar

teaminkoop@weststellingwerf.nl

Gemeente Opsterland