De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die een opleiding volgen en die door een beperking niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Voorwaarden

U komt mogelijk in aanmerking voor de individuele studietoeslag als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 • u bent 18 jaar of ouder;
 • u woont in de gemeente Opsterland;
 • u heeft recht op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) of op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
 • u kunt wel werken maar u bent door een beperking niet in staat zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, maar wel gedeeltelijk
 • u bent opgenomen in het doelgroepregister van het UWV(externe link);
 • u heeft niet teveel vermogen;
 • u krijgt geen Wajong uitkering van het UWV.

Aanvraag

Direct regelen

Volgt u een opleiding en bent u door een beperking niet in staat om zelfstandig het minimumloon te verdienen? Vul dan het formulier 'Aanvraag individuele studietoeslag' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Mogelijk komt u in aanmerking voor een individuele studietoeslag.

Langskomen

Langskomen bij het Publiekscentrum op het gemeentehuis kan ook.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Bankafschriften
 • Huur- of koopcontract (indien van toepassing)
 • Bewijs van vermogen

Tips

Kijk ook eens op www.antwoordopbijstand.nl(externe link).

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland