Heeft u gedurende drie jaar of langer een laag inkomen? En heeft u geen zicht op inkomensverbetering? Dan kunt u mogelijk een individuele inkomenstoeslag krijgen. Dit is een extraatje dat u kunt gebruiken om spullen te kopen die u van uw uitkering of loon moeilijk kunt betalen. De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt eens per jaar uitbetaald. Het is mogelijk om elk jaar een toeslag te ontvangen, zolang u aan de voorwaarden blijft voldoen.

Voorwaarden

U komt mogelijk in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag als:

  • u 21 jaar of ouder bent en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt;
  • u geen uitzicht hebt op inkomstenverbetering;
  • uw vermogen niet meer bedraagt dan voor de bijstand is toegestaan.

Goed om te weten

  • Per individuele situatie wordt vastgesteld of u zicht heeft op inkomensverbetering.
  • Studenten en scholieren hebben geen recht op de individuele inkomenstoeslag.
  • Als u gehuwd of samenwonend bent, krijgt u de toeslag alleen als u beiden aan de voorwaarden voldoet.

Aanvraag

Direct regelen

Heeft u een laag inkomen en bent u bijstandsgerechtigd? Vul dan het formulier 'Aanvraag individuele inkomenstoeslag, bijstandsgerechtigden' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Mogelijk komt u in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag.

Bent u niet bijstandsgerechtigd en heeft u een laag inkomen? Vul dan het formulier 'Aanvraag individuele inkomenstoeslag, niet bijstandsgerechtigden' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Mogelijk komt u in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag.

Langskomen

Langskomen bij het Publiekscentrum op het gemeentehuis kan ook.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Bankafschriften
  • Huur- of koopcontract (indien van toepassing)
  • Bewijs van vermogen

Tips

Kijk ook eens op www.antwoordopbijstand.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland