Direct nadat u als statushouder een woning krijgt in de gemeente Opsterland, moet u starten met inburgeren.

U moet een inburgeringstraject volgen. Hiervoor maakt u samen met uw begeleider vanuit de gemeente een plan. In dit plan staat hoe u de taal (Nederlands) gaat leren en wat voor u de beste route is naar betaald werk. Dit kan zijn via een opleiding of bijvoorbeeld via een stageplaats. U bent verplicht om u aan de afspraken uit dit Persoonlijk Inburgeringsplan te houden. Als u dit niet doet dan slaagt u niet voor uw inburgering. Dit kan in de toekomst gevolgen hebben voor uw verblijfsstatus.

Hebt u gevonden wat u zocht?

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Gebiedsteam

Gemeente Opsterland