Gaat het niet goed bij u thuis, of maakt u zich zorgen over iemand anders? Voor hulp en advies over huiselijk geweld kunt u 24/7 bellen met Veilig Thuis, telefoon 0800 - 2000 (gratis).

Meld huiselijk geweld

Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen doen. Of het nou om uzelf gaat of om iemand anders. Of u het zeker weet of al een tijdje rondloopt met een naar onderbuikgevoel.

Meldcode voor professionals

Onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om effectief  te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. Onze organisatie heeft daar een verplicht protocol voor opgesteld.

In het kort houdt dit in dat we:

  1. Signalen in kaart brengen.
  2. Overleggen met een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling en eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
  3. Gesprek met ouders en betrokkenen.
  4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.
  5. Beslissen over hulp inschakelen en/of melden bij Veilig Thuis.

Meer informatie

Op de website www.vooreenveiligthuis.nl vindt u meer informatie over een veilige thuissituatie.

Meer weten over de meldcode voor professionals?

Neem dan contact op met het Gebiedsteam

Gemeente Opsterland