Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffie de raadsleden bij. 

Contact met de griffie

Heeft u een vraag over een raadsbijeenkomst, wilt u meer informatie over de raad of gebruik maken van het spreekrecht of het burgerinitiatief? 

Neem gerust contact op met de griffie:

Laura Meijer (Griffier) en Ruerd de Haas (Raadsadviseur) via telefoonnummer 0512 386 333 of e-mail griffie@opsterland.nl

Laura Meijer Griffier

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeenteraad raadzaal