Gemeentegids

Ieder jaar geeft de gemeente een gemeentegids uit. De gemeentegids is een handige wegwijzer voor zowel inwoners als nieuwkomers en toeristen in de gemeente. U vindt in de gids onder andere adressen en telefoonnummers van organisaties en verenigingen in (en om) de gemeente Opsterland. Per 2021 is de naam van de gemeentegids veranderd in gemeentemagazine.

Digitaal gemeentemagazine

Het gemeentemagazine is digitaal te raadplegen op http://opsterland.smartmap.nl/. In het digitale gemeentemagazine staat adresinformatie van de gemeente, plaatselijke belangen, bibliotheken, scholen, (sport)verenigingen, organisaties, winkels, instellingen, stichtingen, bedrijven, musea, muziekscholen, apotheken, woningcorporaties, media, enzovoorts. Bij alle gevonden informatie kunt u uw route naar de gewenste locatie plannen.

Papieren gemeentemagazine 

Wilt u het papieren gemeentemagazine ontvangen? U kunt de gids gratis afhalen bij de ingang van het gemeentehuis en de bibliotheek in Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag. Digitaal aanvragen kan ook: stuur daarvoor een e-mail naar gemeente@opsterland.nl. Het gemeentemagazine wordt dan zo snel mogelijk naar u verzonden. Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland