De gemeente Opsterland beschikt over een gemeentearchief. Het archief geeft veel informatie over Opsterland en haar inwoners vanaf 1616.

U kunt in het gemeentearchief terecht voor verschillende soorten archiefonderzoek. Een groot deel van de informatie is openbaar. In bepaalde gevallen zijn er grenzen gesteld aan de openbaarheid van de stukken. Als vuistregel geldt in ieder geval dat stukken jonger dan twintig jaar niet openbaar zijn. In het archief zijn naast overheidsdocumenten ook enkele particuliere archieven opgenomen.

 • Het gemeentearchief is alleen op afspraak te bezoeken. U kunt hieronder een afspraak maken via ons publiekscentrum.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Aarchiefmappen

Tarieven gemeentearchief

Het gebruik van het gemeentearchief is gratis. Voor nasporing door onze medewerkers of het maken van kopieën geldt een vast tarief.

Kosten archiefonderzoek

Als er archiefonderzoek voor u wordt gedaan of archiefstukken naar u worden toegestuurd, betaalt u legeskosten (plus eventuele kopie- en/of scankosten).

 • Voor het opzoeken van documenten betaalt u € 26,00 per kwartier of een deel hiervan.
 • Voor extra zoekwerk betaalt u € 26,00 per kwartier of een deel hiervan. Dit is inclusief het versturen van de documenten. 

Kopiëren of scannen

Eventueel gemaakte kopieën worden afzonderlijk in rekening gebracht. Voor het digitaal verstrekken van gegevens die digitaal beschikbaar zijn worden geen kosten berekend. De kosten voor kopiëren of scannen zijn als volgt:

Kopie- en scankosten

 • A0 ( 84 cm x 118 cm): € 12,00
 • A1 (59 cm x 84 cm): € 10,00
 • A2 (42 cm x 59 cm): € 8,00
 • A3 (30 cm x 42 cm): € 2,00
 • A4 zwart/wit: € 0,30
 • A4 kleur: € 0,70

Archief bouw- en woningtoezicht

Van vrijwel alle panden in Opsterland die gebouwd of verbouwd zijn na circa 1905 zijn bouwvergunningen aanwezig. Deze kunt u inzien, bijvoorbeeld als u zelf van plan bent te gaan verbouwen. Ook is het mogelijk van de aanwezige tekeningen kopieën op groot formaat te laten maken. 

Stamboomonderzoek

Wilt u in het gemeentearchief zoeken naar meer informatie over stamboomonderzoek, het bevolkingsregister of akten van de burgerlijke stand? Op de website www.allefriezen.nl zijn ook vele akten van de Burgerlijke stand te vinden. Voor Opsterland staat het onderstaande hierop:

 • Geboorten 1811 - 1912
 • Huwelijken 1811 - 1932
 • Overlijdensakten 1811 - 1962

Fries Historisch Letterkundig Centrum 'Tresoar'

Heeft u informatie nodig op het gebied van historisch en genealogisch onderzoek? Dan kunt u bij het Fries Historisch Letterkundig Centrum 'Tresoar' terecht.

Inventarissen

De inventarissen van de gemeente Opsterland kunt u hier online inzien.

Deze archieven zijn in te zien bij onze samenwerkende gemeente in OWO-verband, de gemeente Weststellingwerf in Wolvega.

Bezoekersreglement archief

Bij een eerste archiefonderzoek wordt u een bezoekersreglement uitgereikt. Dit kunt u hier online inzien.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland