Heeft u een handicap of beperking? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is geldig in de meeste Europese landen. Er zijn drie soorten parkeerkaarten: de bestuurderskaart, de passagierskaart en de instellingenkaart.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders (GPK-B) als u tenminste aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent bestuurder of passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel.
 • U hebt door een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard.
 • U kunt met de gebruikelijke loophulpmiddelen minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig te voet overbruggen of u bent permanent rolstoelgebonden.
 • U bent medisch gekeurd door een daartoe aangewezen arts. (Er hoeft geen medisch onderzoek plaats te vinden als de gemeente al over voldoende gegevens beschikt.)

U komt in aanmerking voor de gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers (GPK-P) als u tenminste aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U hebt door een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard.
 • U kunt met de gebruikelijke loophulpmiddelen minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig te voet overbruggen of u bent permanent rolstoelgebonden.
 • U heeft continu de hulp van de bestuurder nodig om van deur tot deur vervoerd te worden. Dat moet ten minste een half jaar lang zo zijn.
 • U bent medisch gekeurd door een daartoe aangewezen arts. (Er hoeft geen medisch onderzoek plaats te vinden wanneer de gemeente al over voldoende gegevens beschikt.)

Aanvraag

Direct regelen

U kunt het ingevulde aanvraagformulier ‘Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart (GPK)’ opsturen of inleveren. 

Let op! Vergeet niet om er één recente pasfoto bij te doen.

Post

U kunt het formulier ‘Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart (GPK)’ opsturen naar:           

Gemeente Opsterland

T.a.v. Gebiedsteam

Postbus 10.000

9244 ZP BEETSTERZWAAG

U kunt het formulier ‘Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart (GPK)’ ook inleveren bij ons loket in Beetsterzwaag, Gorredijk of Ureterp. Bekijk de openingstijden van de loketten van het Gebiedsteam.

Meenemen

 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Geldig identiteitsbewijs
 • 1 duidelijke pasfoto, de pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn

Bijzonderheden

De gehandicaptenparkeerkaart voor (AWBZ) instellingen is speciaal bedoeld voor het vervoer van bewoners. Op deze manier kunnen de instellingen voor collectief vervoer zorgen en hoeven ze niet meer voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

Kosten gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

De kosten (leges) van de GPK zijn:

 • € 30,00 eerste aanvraag van GPK
 • € 15,00 verlengen van de GPK

Als u de GPK ophaalt moet u dit bedrag betalen (alleen met PIN).

Eerste aanvraag voor een GPK

Vraagt u voor de eerste keer een GPK aan? Dan is er altijd een medisch onderzoek nodig. 

Kosten medisch onderzoek

 • € 47,00 medisch onderzoek

Een onafhankelijke keuringsarts van Argonaut voert het medisch onderzoek uit . Na het opsturen of inleveren van het ‘Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart (GPK)’, én het betalen van het medisch onderzoek, krijgt u bericht wanneer het medisch onderzoek plaatsvindt.

Betalen medisch onderzoek

U kunt het bedrag van € 47,00 overmaken op 

 • IBAN ‘NL82BNGH0285006606’ t.n.v. Gemeente Opsterland
 • Vermeld bij de omschrijving: GPK + uw naam.

Medisch advies

De keuringsarts brengt, op basis van het medisch onderzoek, een advies uit aan de gemeente of u wel of niet een GPK nodig heeft. U krijgt hiervan bericht van de gemeente.

Verlenging van uw GPK

Vraagt u een verlenging van de GPK aan? Dan is er in de meeste gevallen niet opnieuw een medisch onderzoek nodig. Is er wél opnieuw een medisch onderzoek nodig? Dan krijgt u hierover bericht.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland