Geboorte en erkenning

Als er een kindje is geboren, doet iemand die bij de bevalling aanwezig was geboorteaangifte. De aangifte vindt plaats bij de gemeente waar het kind is geboren. Bij de aangifte wordt de officiële geboorteakte opgemaakt. Daarna wordt het kind in de basisregistratie personen (BRP) van de woongemeente van de moeder ingeschreven. Helaas komt het ook voor dat een kindje levenloos ter wereld komt. Ook in die verdrietige omstandigheden kunt u bij de gemeente terecht om uw kindje te registreren.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken? U kunt dat hieronder doen, bepaal daarbij zelf de dag en het tijdstip.

Maak direct online een afspraak

Ooienvaars

Geboorteaangifte doen

Geboorteaangifte doet u in de gemeente waar het kind is geboren. Dit moet binnen drie dagen na de geboortedag en is verplicht. Het hangt van de situatie af wie de aangifte doet:

 • De moeder uit wie het kind is geboren mág aangifte doen. 
 • De ouder uit wie het kind niet is geboren móet aangifte doen.

Is er geen andere ouder? Of kan deze echt niet komen? Dan gaat de verplichting over op: 

 • Iemand die bij de geboorte aanwezig was.
 • De bewoner van het huis waar het kind is geboren.
 • Het hoofd van de inrichting waar het kind is geboren of een door dit hoofd daartoe gemachtigde persoon.

Is uw kind in Opsterland ter wereld gekomen? Maak dan een afspraak om de geboorteaangifte te doen. Neem het volgende mee naar de afspraak: 

 • Geldig identiteitsbewijs.
 • Eventueel een kopie van de akte van erkenning ongeboren kind.

Geboorteaangifte doen is kosteloos. Als u een uittreksel van de geboorteakte wilt, kost dit € 16,60.

Een levenloos geboren kind registreren

Het is ontzettend verdrietig als een kindje levenloos ter wereld komt. Dat het kind niet (of maar kort) heeft geleefd, betekent niet dat het niet heeft bestaan. Het kan goed voelen om het kindje officieel te laten registreren in de basisregistratie personen (BPR). De geboorteaangifte gebeurt in de gemeente waar het kindje is geboren, de registratie doet u bij de gemeente waar u woont. Wilt u uw levenloos geboren kindje laten registreren? Neem dan contact met ons op. We helpen u, zeker in deze verdrietige omstandigheden, graag zo goed en persoonlijk mogelijk.

Een kind erkennen

Het erkennen van een kind kan vóór de geboorte (erkennen van de ongeboren vrucht) of daarna. Is de moeder getrouwd of heeft zij een geregistreerd partnerschap? Dan is erkennen niet nodig: het kind is voor de wet automatisch het kind van degene met wie de moeder is getrouwd / een geregistreerd partnerschap heeft. Is de moeder niet getrouwd? Dan kan het kind worden erkend door haar partner. Door erkenning wordt diegene wettelijk ouder en krijgt hij/zij alle rechten en plichten die horen bij het ouderschap. 

Dit zijn de voorwaarden: 

 • De erkenner is 16 jaar of ouder.
 • De erkenner is geen naast familielid van de moeder.
 • Er mogen niet al 2 ouders zijn. 

Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden. U kunt online een afspraak maken. Neem dit mee naar uw afspraak: 

 • Schriftelijke toestemming van de moeder als het kind jonger is dan 16 jaar.
 • Schriftelijke toestemming van het kind zelf als het kind 12 jaar of ouder is.
 • Een geldig identiteitsbewijs van de erkenner en de moeder.

Naamskeuze

Als ouders kunt u zelf kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. Er zijn verschillende situaties bij het kiezen van de naam:

U bent getrouwd

 • Het kind krijgt dezelfde achternaam als de vader.
 • Wilt u dat het kind de achternaam van de moeder krijgt? Dit kunt u doorgeven aan de gemeente.

U bent niet getrouwd

 • Het kind krijgt dezelfde achternaam als de moeder.
 • Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan kan de vader het kind erkennen. De moeder kan bij de erkenning toestemming geven voor de achternaam van de vader.

Dubbele achternaam

Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind als dat op (of na) 1 januari 2024 geboren wordt de achternamen van beide ouders geven. Er mogen niet meer dan twee namen worden gegeven. Deze dubbele achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Het is niet verplicht om een dubbele achternaam te kiezen.

Klik hier voor meer informatie over dubbele achternamen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland