Wilt u als ondernemer alcohol verstrekken of schenken? Dan hebt u een drank- en horecavergunning nodig. U krijgt deze vergunning als u aan een aantal eisen voldoet. Ook paracommerciële instellingen die alcohol schenken hebben daarvoor een vergunning nodig. Bijvoorbeeld sportkantines, wijkgebouwen, clubhuizen, en kerken met een feestzaal.

Wanneer is de drank- en horecavergunning nodig?

  • Als u een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen
  • Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verandert
  • Als de ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV
  • Als iemand anders ondernemer wordt of er komen andere leidinggevenden

Wanneer is de drank- en horecavergunning niet nodig?

  • Organiseert u een feest of evenement en wilt u daar drank verstrekken? U kunt daarvoor een ontheffing aanvragen van de Drank- en Horecawet.

Horeca en detailhandel

Ontheffing openings- en sluitingstijden

Organiseert u een feest of evenement in uw horecabedrijf? En wilt u daarvoor de openings- en sluitingstijden wijzigen? Dan kunt u een ontheffing krijgen voor de openings- en sluitingstijden van uw bedrijf.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U krijgt de ontheffing maximaal twaalf keer per jaar.
  • U organiseert een éénmalig feest of evenement.

Sluitingstijden verruimen

Eigenaren van een horecabedrijf kunnen een vergunning krijgen om langer open te blijven. Het gaat dan om langere sluitingstijden tijdens het hele jaar, niet vanwege één feestje.

In onze gemeente komen inrichtingen die vooral gericht zijn op 'natte horeca' (bijvoorbeeld een café) hiervoor in aanmerking. Deze bedrijven moeten dan wel het horecaconvenant ondertekenen.

    Belangrijke informatie voor uw aanvraag 

    In uw aanvraag staat het volgende beschreven:

    • het soort bedrijf en omvang;
    • de locatie;
    • de naam van de beheerder of bedrijfsleider; en
    • de naam van de eigenaar.

    Aanvraag doen 

    Wilt u een aanvraag doen of heeft u vragen? 

    Neem dan contact op met het Publiekscentrum

     

    Gemeente Opsterland