Op economisch gebied werken de gemeenten Opsterland en Smallingerland samen. Het bedrijvenpark Drachten-Azeven is daar een resultaat van.

Dit bedrijventerrein is strategisch gelegen aan de Rijksweg A7 op de kruising met de N31 (Wâldwei). Bedrijvenpark Drachten-Azeven Zuid is gelegen op grondgebied van de gemeente Opsterland. Daar kunt u medium- en hightech productiebedrijven, groothandel, transport- en distributiebedrijven vinden. De kavelgrootte varieert van 5000 m2 tot 5 ha. Bedrijvenpark Azeven-Noord ligt op het grondgebied van Smallingerland. Exploitatie van het bedrijvenpark is in handen van Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten-Azeven; een samenwerkingsverband tussen Smallingerland en Opsterland.

Wilt u meer weten over het bedrijvenpark Azeven-Zuid of heeft u interesse in een kavel? Neem dan contact op met het team Economische Zaken, telefoon (0512) 386 235, e-mail economischezaken@opsterland.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Wonen