De plaatselijke belangen en gemeente Opsterland nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Doarspetearen. Aan de hand van doarpsfoto’s (een overzicht van feiten en cijfers over het dorp) worden de uitdagingen van de toekomst besproken. Waar staat het dorp over tien jaar? Wat betekent dit voor de jeugd en de ouderen? Hoe kan de leefbaarheid worden vergroot? 

De uitkomsten van de bijeenkomsten worden onder andere gebruikt voor de woonzorgvisie, het welzijnsbeleid, het dorpenbeleid en de inwonersparticipatievisie en -verordening, en geven tegelijkertijd ook input voor de dorpsvisies van de dorpen zelf.

Data bijeenkomsten:

Alle bijeenkomsten vinden plaats op een dinsdag.

  • 5 maart, 19.00 uur: Lippenhuizen, dorpshuis De Mande
  • 12 maart, 19.00 uur: Ureterp, MFC de Wier
  • 19 maart, 19.00 uur: Beetsterzwaag, Werkcafé gemeentehuis [personeelsingang]
  • 26 maart, 19.00 uur: Luxwoude, dorpshuis ’t Trefpunt 

* De data voor de andere doarpspetearen worden later bekend gemaakt.