Cultureel erfgoed

Het landschap, bijzondere gebouwen, archeologie en het verleden van de regio maken een leefomgeving uniek. Dit wordt cultureel erfgoed genoemd.

Van gebouwen tot sporen in de bodem

Bij cultureel erfgoed wordt vaak gedacht aan zichtbare zaken, zoals een Rijksmonument, oude boom, kunstwerk of historische tuin. Daarnaast zijn er onzichtbare zaken die ons cultureel erfgoed vormen. Denk daarbij aan archeologie. Meerdere generaties hebben sporen in de bodem achtergelaten. Voorbeelden van sporen in de bodem zijn een bewerkte vuursteen, of bijvoorbeeld resten van een ijzersmelterij. 

Archeologie staat in sterke verbinding met het cultuurlandschap. Cultuurhistorische landschapselementen zijn bijvoorbeeld oude dijken, pingo's, middeleeuwse kerk- en voetpaden of bijvoorbeeld verkavelingsstructuren. 

Volksverhalen, taal en rituelen

Er zijn ook minder tastbare vormen van cultureel erfgoed. Denk daarbij aan volksverhalen, de taal, liederen, rituelen en gebruiken. Dit ‘immateriële erfgoed’ wordt van generatie op generatie doorgegeven. Het verandert langzaam en geeft de samenleving een gevoel van identiteit.

Meer informatie

Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met de afdeling Erfgoed