Collectieve isolatieactie voor Friese huiseigenaren

De gemeente Opsterland is in samenwerking met andere Friese gemeenten een isolatieactie gestart. Deze actie is speciaal voor eigenaren van een slecht geïsoleerde woning met een WOZ-waarde onder het gemeentelijk gemiddelde van € 325.000,- (peiljaar 2022). De subsidie is beschikbaar via het energieloket van de gemeente.

Aanbod gemeente Opsterland

Deze actie maakt deel uit van een landelijke subsidie onder het Nationaal Isolatieprogramma. De Friese gemeenten hebben gezamenlijk een bedrag van 16,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hierdoor kunnen inwoners van de gemeente Opsterland in aanmerking komen voor een subsidie tot maximaal € 2.177,- voor het isoleren van hun woning.  

Provinciale aanvulling voor huishoudens met een laag inkomen

De provincie biedt een extra subsidie voor huishoudens met een laag inkomen. Hiervoor is een bedrag van 4,5 miljoen beschikbaar gesteld. Inwoners met een inkomen tot 150% van het wettelijk sociaal minimum kunnen bovenop de gemeentelijk subsidie aanspraak maken op maximaal € 2.500,- extra.  

Aanvragen via het Energieloket

Duurzaam Bouwloket, het energieloket van de Friese gemeenten, voert deze actie uit in samenwerking met lokale isolatiebedrijven. Zowel de gemeentelijke als de provinciale subsidies kunnen eenvoudig in één keer worden aangevraagd. De actie is tot 31 augustus 2026 aan te vragen, maar kan eerder eindigen als het subsidiebudget op is. Meer informatie over deze actie en de voorwaarden is te vinden op: https://www.energieinopsterland.nl/isolatieactie

Ondersteuning vanuit de gemeente

In de gemeente Opsterland zijn Energieverkenners actief. Dit zijn medewerkers van de gemeente die inwoners van begin tot eind helpen bij het verduurzamen van hun woning. Zij ondersteunen bijvoorbeeld bij het aanvragen van deze actie en bij het verzamelen van de juiste gegevens voor de inkomenstoets van de provincie. Een afspraak maken kan via energie@owo-gemeenten.nl

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland