Op 9 juli is het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Brêge nei de takomst’ van Opsterlands Belang, PvdA en de ChristenUnie door de gemeenteraad vastgesteld.

Brêge nei de takomst

De partijen richten zich op drie pijlers: duurzaamheid, leefbaarheid en inclusieve samenleving.