U kunt uw eigen onderwerp op de vergaderagenda van de gemeenteraad laten plaatsen. Vindt u bijvoorbeeld dat de gemeente meer aandacht zou moeten besteden aan een bepaald onderwerp, dan kunt u dit kenbaar maken.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan het burgerinitiatief moet voldoen:

  • Het moet gericht zijn op het algemeen belang.
  • Over het onderwerp mag de gemeenteraad in de laatste twee jaar niets besloten hebben. U kunt bij de raadsgriffier navragen of uw onderwerp in die periode al besproken is.
  • Het onderwerp moet serieus en concreet zijn.
  • Een burgerinitiatief mag niet gaan over gemeentelijk beleid.

Een burgerinitiatief indienen

Wilt u een burgerinitiatief indienen dan kunt u dit doen door het aanvraagformulier burgerinitiatief in te vullen. 
U moet dan wel  handtekeningen van inwoners van 16 jaar of ouder hebben die uw idee steunen.

Hiervoor kunt u het formulier ondersteuningsverklaringen burgerinitiatief gebruiken.