De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Een belangrijk onderdeel van de portefeuille van de burgemeester is de handhaving van openbare orde en veiligheid.

Contactgegevens

burgemeester@opsterland.nl

Portefeuille

 • Burgerzaken
 • Communicatiebeleid
 • Coördinatie bestuur en beleid
 • Democratie en bestuur
 • Deregulering
 • Integriteit
 • Intergemeentelijke samenwerking en P10
 • Internationale zaken
 • Juridische zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Relatiebeheer
 • Toezicht en handhaving

Nevenfuncties Ellen van Selm

 • Voorzitter bestuur P10
 • Lid bestuur VNG
 • Comité van Aanbeveling bij de Ronald McDonald Hoeve te Beetsterzwaag
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg (RBPO)
 • Lid Adviesraad Fries Sociaal Planbureau
 • Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân
 • Lid Bestuurscommissie Veiligheid Veiligheidsregio Fryslân
 • Voorzitter auditcommissie Veiligheidsregio Fryslân
 • Lid bestuur Nederlands Genootschap van Burgemeesters
 • Lid World Congres United Cities and Local Governments (UCLG)
 • Lid maatschappelijke klankbordgroep NIOD onderzoek VNG en WOII
 • Lid Commissie van Aanbeveling Buitententoonstelling Van Lyndencollectie Beetsterzwaag
 • Lid programmaraad (=inhoudelijk klankbord) bestuurlijke leergang “Met Gezond Verstand” van Aletta Jacobs School of Public Health, RijksUniversiteit Groningen, UMCG en Berenschot
 • Lid Toetsingscommissie herstructurering volkshuisvesting. Burgemeester van Selm ziet af van bezoldiging
 • Voorzitter jury van de Els Veder-Smit prijs van de provincie Fryslân. Burgemeester van Selm ziet af van een vergoeding.
 • Lid stuurgroep Gastvrijheidseconomie Provincie Fryslân

Deze nevenfuncties zijn onbetaald. 

Burgemeester Ellen van Selm

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland