De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Een belangrijk onderdeel van de portefeuille van de burgemeester is de handhaving van openbare orde en veiligheid.

Contactgegevens

burgemeester@opsterland.nl

Portefeuille

 • Burgerzaken
 • Communicatiebeleid
 • Coördinatie bestuur en beleid
 • Democratie en bestuur
 • Deregulering
 • Integriteit
 • Intergemeentelijke samenwerking en P10
 • Internationale zaken
 • Juridische zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel en organisatie
 • Relatiebeheer
 • Toezicht en handhaving

Nevenfuncties Andries Bouwman

 • Voorzitter Programmacommissie Europees Parlement 2024 -2029, ChristenUnie.
 • Lid Raad van Toezicht Hondsrug College Emmen (betaald € 9210,- per jaar).

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland