Bent u op zoek naar een bedrijfslocatie die goed bereikbaar is? En vindt u een hoge kwaliteit van wonen en leven belangrijk? Dan is Opsterland een uitstekende keuze als vestigingsgemeente. Opsterland ligt aan de belangrijke verkeersaders A7 (Zaandam – Duitse grens) en de N381 (Drachten – Emmen).   

Heeft u ondernemersvragen of vragen over grondverkoop?

U kunt terecht bij het Servicepunt Ondernemers. 

Neem contact op met het Servicepunt Ondernemers

  Wonen

  Verkoopprocedure

  De gemeente Opsterland hanteert een verkoopprocedure om er voor te zorgen dat belangstellenden voor een bouwkavel gelijke kansen krijgen. Dit betekent dat de gemeente op de website en periodiek in de Sa! de verkoop van vrije bouwkavels aankondigt. Inschrijving kan via het aanvraagformulier. Deze mag u mailen naar grondverkoop@opsterland.nl.

  Bij meerdere gegadigden wordt er door de notaris een loting verricht. De procedure staat als bijlage op de website.

  Gorredijk Tolbaas

  De onderstaande kavels zijn verkrijgbaar op het terrein Tolbaas in Gorredijk:

  Kavels Tolbaas in Gorredijk
  KavelOppervlaktePrijs (excl. btw)
  Tolbaas 102.788 m2€ 93,00/ per m2
  Tolbaas 171.851 m2€ 88,00/ per m2 (+ 116 m2 water “om niet”)
  Tolbaas 182.064 m2€ 88,00/per m2
  Tolbaas 192.150 m2€ 88,00/per m(+ 102 m2 water “om niet”) 
  Tolbaas 232.161 m2€ 88,00/per m(+ 101 m2 water “om niet”)   
  Tolbaas 252.856 m2  € 88,00/per m² (+ 210 m² water “om niet”)
  Tolbaas 332.498 m2€ 88,00/per m2
  Tolbaas 352.502 m2€ 88,00/per m2

  Gorredijk Overtoom

  De onderstaande kavels zijn verkrijgbaar op het terrein Overtoom te Gorredijk:

  KavelOppervlaktePrijs (excl. btw)
  De Werf 102.596 m2€ 51,00/m2
  De Werf 143.023 m2  € 51,00/m(verkocht)

  Voornemen verkoop grond/groenstroken aan ondernemers

  De gemeente Opsterland is voornemens om een verkoopovereenkomst te sluiten voor de onderstaande percelen:

  KavelOppervlaktePublicatiedatum
  Grond voor trafo Boskdobbe 4A in Frieschepalen20m205-06-2023
  Grond voor trafo Tolheksleane / De Kolk in Frieschepalen20m205-06-2023

  Grond voor trafo Dopplerlaan 6 op A7 bedrijventerrein, 

  kadastrale gemeente Ureterp,

  sectie F, nummer 2671 (deels)

  22m222-06-2023

  Grond voor trafo op hoek bij Wolkammerij 79 in Gorredijk, 

  kadastrale gemeente Gorredijk,

  sectie C, nummer 5161 (deels)

  circa 20 m210-08-2023

  Grond voor trafo bij Compagnonsstrjitte 61 in Gorredijk, kadastrale gemeente Gorredijk, sectie C, nummer 4799 (deels)

  circa 22 m215-08-2023

  De gemeente Opsterland is voornemens over te gaan het recht van erfpacht te wijzigen voor het C2000 opstelpunt aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, locatie Mjûmster Wei 12B te Bakkeveen, gemeente Duurswoude, sectie B, nummer 3130.

  Het betreft een periode van 15 jaar en eindigt op 28 september 2037.  

  80 m228-08-2023

  Kunt u zich niet verenigen met deze verkoop en bent u van mening dat u ook als gegadigde in aanmerking dient te komen voor koop, dan kunt u gedurende een periode van drie weken na publicatie van dit bericht dit kenbaar maken bij de gemeente Opsterland via email grondverkoop@opsterland.nl of per brief ter attentie van mevrouw W. Huisman, adres Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag.

  Vervaltermijn

  Indien uiterlijk drie weken na de datum van deze publicatie geen bezwaren zijn ontvangen dan zal de gemeente overgaan tot verkoop aan gegadigde, op grond van die verwante bepalingen, onvoorwaardelijk en kunnen er geen aanspraken jegens de gemeente ter zake het onderhavige voornemen tot verkoop van deze grond worden gemaakt. De hiervoor genoemde termijn van drie weken is een vervaltermijn.

  Verkocht

  De onderstaande stukken grond zijn verkocht:

  • 10 stukken grond voor PoP’s (hoofdverdeelstations voor glasvezel van waaruit de glasvezelkabels de woonwijken ingaan) (publicatiedatum: 25-04-2023)
  • Diverse stukken grond voor trafohokjes
  • Grond voor trafo achter Jister 36 in Langezwaag, grootte 20 m2, kadastrale gemeente Langezwaag, sectie H, nummer 594 (publicatiedatum: 22-06-2023)

  Beschikbare bouwkavels bedrijventerreinen

  Bekijk de verkoopkaart(en) welke bouwkavels er beschikbaar zijn op de bedrijventerreinen in de gemeente Opsterland.

  Keurmerk Veilig Ondernemen

  Het KVO voor bedrijventerreinen (KVO-B) is een landelijk gestructureerde aanpak om criminaliteit en overlast terug te dringen. De ondernemersverenigingen, de gemeente Opsterland, de politie, de brandweer en MKB-Nederland zetten zich gezamenlijk in voor veilige bedrijventerreinen in Opsterland. Wilt u meer weten over KVO-B neem dan contact op met het Servicepunt ondernemers.

  Meer informatie

  Heeft u nog vragen? 

  Neem dan contact op met het Publiekscentrum

  Gemeente Opsterland