De gemeente plaatst deze herfst bladkorven op plaatsen waar veel bladeren vallen. Hierin kunt u bladeren van gemeentelijke bomen verzamelen. Daarnaast wordt er in diverse straten geveegd.

Heeft u in uw eigen tuin veel bladeren en takken?

Doe dit dan in uw groene container of breng het gratis naar de Milieustraat en Brengpunt Groenafval.

Bekijk de openingstijden

Bladvegen

Bladkorven

De gemeente plaatst de bladkorven op onderstaande locaties:

Dorp

Straat

Bakkeveen

Weverswâl, Sjoerdlân, Tsjerkewâl, Mjumsterwei, Blauhûs e.o.

Beetsterzwaag

It Merkelân, Vlaslaan, Bommegaerde, Kerkepad Oost, De Wissel, Roekebosk

Frieschepalen

Lytse Leane

Gorredijk

De Hoop, Mouterij, Rattelwacht

Langezwaag

Ter hoogte van de kerk

Lippenhuizen

De Buorren

Ureterp

Golle, Stûken, De Telle, Fûgelliet, Foareker

Wijnjewoude

Noormanstrjitte, Russchenreed, Te Nijenhuiswei, Welfingstrjitte

Bladveegschema

In de maand november veegt de gemeente wekelijks in diverse dorpen de bladeren van de weg. Klik hieronder op het Bladveegschema 2022.

Bladveegschema 2022

In verschillende dorpen/straten worden in de herfst de bladeren van de weg geveegd. In het bladveegschema leest u wanneer u de veegwagen in uw dorp kunt verwachten.

Gooi uw eigen bladeren en takken niet op straat: de veegwagens raken erdoor verstopt en het levert onnodige vertraging op. Er wordt op de volgende momenten geveegd:

Bladveegschema 2022

In verschillende dorpen/straten worden in de herfst de bladeren van de weg geveegd. In het bladveegschema leest u wanneer u de veegwagen in uw dorp kunt verwachten.

Heeft u in uw eigen tuin veel bladeren en takken? Doe dit dan in uw groene container of breng het gratis naar de Milieustraat. Gooi uw eigen bladeren en takken niet op straat: de veegwagens raken erdoor verstopt en het levert onnodige vertraging op. Er wordt op de volgende momenten geveegd:

Bakkeveen

 • Maandag 7, 14, 21 en 28 november 2022
 • Tsjerkewâl, Boskleane, Weversval (bebouwde kom), Douwelân, Kleasterkamp, Aylvalan, Burmanialaan, Alde Drintsewei

Beetsterzwaag

 • Donderdag 10, 24 november en 1 december 2022
 • De Wissel, De Walle, It Merkelân, Skoalleane, Hoofdstraat, Bommegaerde, Healwei, Van Lyndenlaan, Vlaslaan (Hoofdstraat / De Reden), De Reden

Frieschepalen

 • Maandag 7, 14, 21 en 28 november 2022
 • Tolheksleane, Lytse Leane, De Rusken

Gorredijk

 • Vrijdag 11, 25 november en 2 december 2022
 • Tsjerk Hiddes, Wabe Wissestraat, Heerenacker, Brouwerswal, De Hoop, Hegedyk, H. Ringenoldusstrjitte

Langezwaag

 • Woensdag 9, 16 en 23 november 2022
 • 't Hou, De Klamp

Lippenhuizen

 • Woensdag 9, 16 en 23 november 2022
 • Weeme, Omgong, De Buorren (bebouwde kom), Marten Janswei

Luxwoude

 • Woensdag 9, 16 en 23 november 2022
 • Hegedyk

Nij Beets

 • Woensdag 9, 16, 23 november 2022
 • Van der Brugghenstraat

Terwispel

 • Woensdag 9, 16 en 23 november 2022
 • De Streek

Tijnje

 • Woensdag 9, 16 en 23 november 2022
 • Warrewei, Breewei, Master Roordawei, Winia Ikkers

Ureterp

 • Dinsdag 8, 15, 22 en 29 november 2022
 • Koetsebeiwâl, Foarekers, Kuperleane, Mounestrjitte, De Telle, Souwe, Stuken, Golle, Foarke

Wijnjewoude

 • Dinsdag 8, 15, 22 en 29 november 2022
 • Russchenreed, Loksleane, Noormanstrjitte, Te Nijenhuiswei, Master Geertswei

 Spelregels

 • De bladkorf is alleen voor bladeren bedoeld;
 • De bladeren zijn afkomstig uit de openbare ruimte (straat, plein of grasveld);
 • Bladeren van uw eigen terrein doet u in de groene container of brengt u gratis naar de milieustraat;
 • Overig tuinafval (bijvoorbeeld snoeimateriaal of gras) is niet toegestaan;
 • Wanneer andere zaken dan bladeren in de bladkorf worden aangetroffen, dan wordt de bladkorf verwijderd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over bladinzameling en bladkorven?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland