Iedere Nederlander moet zelf rond kunnen komen. Lukt dat niet en er zijn geen andere middelen, dan helpt de gemeente u te zoeken naar werk. Totdat u werk gevonden heeft, kunt u onder sommige voorwaarden een uitkering krijgen.

Voorwaarden

U heeft recht op een bijstandsuitkering als uw inkomen en eigen vermogen (en misschien dat van uw partner met wie u samenwoont) onder bijstandsniveau liggen. Onder eigen vermogen valt niet alleen spaargeld. Ook een auto of een huis wordt gezien als eigen vermogen. Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent achttien jaar of ouder.
  • U woont in Nederland.
  • U ontvangt geen andere uitkering.
  • U hoort niet bij een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen die niet in Nederland mogen wonen.
  • Voor jongeren tot 27 jaar gelden aparte regels. Meer informatie hierover is te vinden op www.werk.nl(externe link).

Aanvraag

U vraagt de bijstandsuitkering aan via www.werk.nl(externe link). Tegelijk met het aanvragen van de uitkering schrijft u zich als werkzoekende in bij het UWV Werkbedrijf. Het is belangrijk dat u zich direct inschrijft. De datum van inschrijving is namelijk van belang bij het vaststellen van uw recht op een uitkering. Krijgt u binnen een week geen bericht van de gemeente Opsterland, neem dan contact op met het Publiekscentrum via telefoon (0512) 386 222.

Meenemen

Wij hebben een aantal gegevens van u nodig. Zo kunnen wij vaststellen of u recht heeft op een uitkering. Als uw aanvraag binnen is, krijgt u een uitnodigingsbrief. In deze brief staat precies wat u mee moet nemen.

Tips

Kijk ook eens op www.antwoordopbijstand.nl(externe link).