In ruimtelijke plannen wordt vastgelegd hoe bijvoorbeeld een dorp, nieuwe woonwijk of het buitengebied er in de toekomst uit moet gaan zien. Een belangrijk ruimtelijk plan is het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geeft aan waar mag worden gebouwd en op welke manier gronden en gebou­wen mogen worden gebruikt. In het plan kunt u terugvinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden en dergelijke zijn toegestaan.   

Ruimtelijke plannen bekijken

Bekijk ruimtelijke plannen van Opsterland

Nieuwbouw Beetsterzwaag

Afwijken van het bestemmingsplan

Als u bijvoorbeeld wilt bouwen of een bedrijf wilt starten, kunt u in het bestemmingsplan de regels voor het perceel bekijken. Zo weet u meteen of uw plannen mogelijk zijn. Passen uw plannen niet binnen de regels van het bestemmingsplan? Dan kunt u via een ruimtelijke procedure alsnog toestemming krijgen voor uw plannen (afwijken van het bestemmingsplan).

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland