Bermbeheer en eikenprocessierups

We verwachten dit jaar opnieuw overlast van de eikenprocessierups. De kleine brandharen van de rups veroorzaken irritaties aan huid en ogen. In mei en juni is de rups volgroeid en is de overlast het grootst. Ook de maanden daarna kunnen mensen die daar gevoelig voor zijn nog hinder ervaren. 

Iets mis met de openbare ruimte?

Heeft u een besmette boom ontdekt? Meld het!

Melding openbare ruimte doen

eikenprocessierups

Ecologische bermen in het buitengebied

De gemeente Opsterland wil de biodiversiteit verder stimuleren. Daarom beheren we de bermen in het buitengebied ecologisch. Dat betekent in de praktijk dat deze bermen nog maar één keer per jaar worden gemaaid. Voor de meeste bermen was dit al zo, maar nu geldt dat voor álle bermen buiten de bebouwde kommen. 

Door nog maar één keer te maaien krijgen verschillende kruiden de tijd en kans om te groeien en te bloeien. Dit zorgt ervoor dat er meer voedsel beschikbaar is voor insecten zoals bijen en vlinders. Daarnaast bestaat er in de bermen een beschutte omgeving voor andere insecten zoals sprinkhanen en kevers. Deze insecten zijn op hun beurt weer een goede voedselbron voor verschillende vogels, vleermuizen en amfibieën.

Bloemrijke bermen zijn er niet van het één op het andere jaar. Het is een proces van meerdere jaren waarbij het systeem de tijd moet krijgen zich aan te passen. Op sommige plekken duurt dit wat langer en zijn er de eerste jaren vooral grassen en kruiden zichtbaar. Op andere plekken kan dit snel gaan en zullen we dit jaar al meer biodiversiteit en bloemen waarnemen. 

Eikenprocessierups

Om deze overlast te voorkomen bestrijden we de rups. Dit gebeurt op verschillende manieren. In het voorjaar worden de nesten gesprayd om te voorkomen dat de rupsen uitkomen. De rupsen die in de lente en zomer wel tevoorschijn komen worden verwijderd zodra deze nesten vormen. Vanwege de uitgestrektheid van onze gemeente, is het niet haalbaar om álle nesten te verwijderen. Daarom kiezen we ervoor om zoveel mogelijk te bestrijden op risicolocaties. Denk hierbij aan drukke fietsroutes en rondom scholen, kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen.  

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland