De gemeentebegroting geeft aan welke plannen de gemeente heeft voor het komende jaar en wat deze plannen gaan kosten.