Beeldende Kunst

Kunst op straat, bij gebouwen of in parken: ook dat is cultureel erfgoed. Het is belangrijk dat de kunstwerken goed worden onderhouden. Dat zorgt voor een aantrekkelijke omgeving voor inwoners en toeristen. Het geeft de regio een eigen identiteit en zorgt voor verbinding.

Bijna 100 openbare kunstwerken in de gemeente

In Opsterland zijn 95 openbare kunstwerken aanwezig. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van 54 van die kunstwerken. Drie kunstwerken zijn in bruikleen. Deze kunstwerken worden door de lenende partij onderhouden. De overige kunstwerken zijn van particulieren, stichtingen, Plaatselijk Belang of bedrijven. Ook zij zorgen zelf voor het onderhoud.

Van beeldhouwwerk tot plaquettes

In bijna alle dorpen in Opsterland staat minimaal één kunstwerk. De kunstwerken zijn er in allerlei soorten en maten. Zo hebben we beeldhouwwerken, plaquettes en herdenkingsmonumenten, maar ook kunst als onderdeel van een rotonde of tunnel. Ook de gebruikte materialen zijn divers: beton, marmer, natuursteen, musselkalksteen, brons en messing, plaat- en cortènstaal, graniet, staal of een combinatie daarvan.

Gekocht, geschonken of gepacht

De meeste kunstwerken zijn gekocht of geschonken. Een uitzondering is het beeld Neptunes dat gemaakt is door Ignatius van Logteren (circa 1715). Het beeld staat in Beetsterzwaag en is eigendom van de Cornelia-stichting. De gemeente Opsterland is erfpachter van het standbeeld. Dit betekent onder andere dat de gemeente het standbeeld onderhoudt.

De oorlog herdenken 

De oorlogsmonumenten in Opsterland zijn:

  • Het Verzetsmonument bij Allardsoog
  • Het Verzetsmonument op de Algemene Begraafplaats in Gorredijk
  • Oorlogsmonument Voor hen die Vielen op de Algemene Begraafplaats in Tijnje
  • Joods Monument op de kruising Kerkewal en Hoofdstraat in Gorredijk

Beeldende kunst in Opsterland

Benieuwd naar het overzicht van alle openbare kunst in Opsterland? Klik dan op de onderstaande link om de kaart te bekijken. 

Klik dan hier om de kaart te bekijken. 

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Erfgoed