Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gegevens van alle officiële adressen en gebouwen in de gemeente. Als voorbeeld: bouwjaar, gebruiksoppervlakte, gebruiksdoel, postcode, naamgeving van openbare ruimten (straatnaamgeving), nummeraanduidingen (huisnummering) en locatie op de kaart (geometrie).

BAG Landelijke Voorziening 

De gemeente is verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening (BAG LV) waarop alle gemeenten zijn aangesloten. 

Het Kadaster

Het Kadaster beheert de BAG LV en stelt de gegevens beschikbaar aan overheidsinstanties (bijvoorbeeld de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en nutsbedrijven), bedrijven en particulieren. Dit centrale systeem zorgt ervoor dat u als inwoner of bedrijf niet steeds opnieuw dezelfde gegevens hoeft op te geven bij afnemers die zijn aangesloten op de BAG LV. 

Basisregistratie Personen 

De gemeente is ook een belangrijke gebruiker van de BAG. Gebouw- en adresgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt bij het waarderen van onroerende zaken (WOZ) en de adresgegevens voor het bijhouden van de Basisregistratie Personen (BRP).

Raadplegen en terugmelden

Alle gegevens die in de BAG staan vermeld, zijn via de BAG viewer in te zien. Deze is voor iedereen gratis te raadplegen. Wanneer u in de veronderstelling dat een gegeven niet klopt, dan kunt u via de BAG viewer ook een terugmelding doen.

Landmeetkundige werkzaamheden

Nadat een bouwactiviteit is uitgevoerd, wordt de nieuwe situatie ter plaatse door een landmeter ingemeten. Deze informatie wordt in de BAG geregistreerd. Voor het inmeten is het noodzakelijk dat uw perceel wordt betreden. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

Tips

Meer achtergrondinformatie over de BAG is te vinden op de website van het Kadaster. Wilt u meer informatie over wetten en definities, dan kunt u terecht op de website van de Overheid.nl

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland