De gemeente Opsterland heeft alle gebouwen en adressen binnen de gemeentegrenzen geregistreerd. Deze geregistreerde gegevens worden doorgegeven aan het centrale informatiesysteem: de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG-LV). Ook de gegevens van uitgegeven bouwvergunningen worden geregistreerd in de BAG-LV.

Het Kadaster beheert de BAG-LV en stelt de gegevens beschikbaar aan overheden, instellingen, bedrijven en particulieren. Door dit centrale informatiesysteem hoeft u als inwoner of bedrijf niet steeds opnieuw dezelfde gegevens op te geven bij de afnemers van deze gegevens.

Wat wordt er geregistreerd

Basisregistratie gebouwen

De gemeente houdt meerdere administratieve en geometrische gegevens bij van:

  • Panden (gebouwen)
  • Verblijfsobjecten (bijvoorbeeld woning, winkel, recreatie)
  • Standplaatsen (stacaravan (niet-camping))
  • Ligplaatsen

Basisregistratie adressen

De gemeente registreert:

  • Woonplaats
  • Naamgeving openbare ruimte (straatnaam)
  • Nummeraanduiding (huisnummer, huisletter, postcode)

Tips

Op de website van het kadaster kunt u de geregistreerde BAG-gegevens van alle gebouwen (panden) in Nederland te bekijken. 

Voor meer informatie over wetten en definities kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opterland