De gemeente haalt via Omrin iedere week het afval bij alle huishoudens op. Voor het ophalen en verwerken van het afval betaalt u afvalstoffenheffing, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Diftar

Opsterland werkt met gedifferentieerde tarieven, ook wel diftar genoemd. Dat betekent dat niet iedereen evenveel afvalstoffenheffing betaalt. De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt voor een deel bepaald door het aantal keer dat uw container is geleegd.

Diftar

Opsterland werkt met gedifferentieerde tarieven, ook wel diftar genoemd. Dat betekent dat niet iedereen evenveel afvalstoffenheffing betaalt. De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt voor een deel bepaald door het aantal keer dat uw container is geleegd.

Tarieven 

Vast tarief

Het vaste deel van de afvalstoffenheffing betaalt iedereen. Als u verhuist naar een andere gemeente, krijgt u het geld terug van de maanden die u niet meer in Opsterland woont.

Het vaste tarief per perceel bedraagt € 157,00

Variabel tarief

Het variabele deel van de afvalstoffenheffing betaalt u als u in een ‘normale’ woning woont (laagbouw) of in hoogbouw (appartement) waar een ondergrondse verzamelcontainer met pasjessysteem is. U betaalt dan per keer dat wij uw grijze of groene container legen of per keer dat u een zak in de container gooit.

Soort2024
grijze container (sortibak) 240 liter€ 6,75 
groene container (biobak) 240 liter € 0,50
afvalzak van 40 tot 60 liter (ondergrondse afvalcontainer) € 1,35
container voor oud papier € 0,00

Vast-variabel tarief

Het vast-variabel deel van de afvalstoffenheffing betaalt u als u in een flat of appartementencomplex woont met meerdere woonlagen (hoogbouw) en gebruik maakt van een gezamenlijke container.

  • eenpersoonshuishouden € 40,90
  • meerpersoonshuishouden € 78,50

Het vaste en vast- variabele tarief van de afvalstoffenheffing staan op de belastingaanslag die u jaarlijks ontvangt. Tevens worden alle containerledigingen van een jaar in één keer opgelegd met de aanslag van het daarop volgende jaar.              

Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen. U hoeft dan slechts een deel of helemaal geen gemeentelijke belastingen te betalen. Voor het variabele gedeelte, oftewel de containerledigingen, geldt een maximum kwijtscheldingsbedrag van € 75,00.

Korting op de afvalstoffenheffing

Door ziekte of een aandoening kan meer afval ontstaan dan gemiddeld, bijvoorbeeld als u incontinentiepatiënt, stomapatiënt of nierpatiënt bent. U moet dan vaker uw container laten legen. In zo’n geval kunt u € 45 korting krijgen op het vaste deel van uw afvalstoffenheffing. Hiervoor heeft u een medische verklaring van een arts nodig.

Contact afvalstoffenheffing

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de afvalstoffenheffing?

Neem contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland