Aanbesteden

Wat is aanbesteden?

Bij een aanbesteding laat de gemeente geïnteresseerde partijen een aanbieding doen voor het leveren van goederen, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werken (of een combinatie hiervan). Daarnaast kan de gemeente met een aanbesteding minimaal drie en maximaal vijf geschikte partijen uitnodigen om een aanbieding te doen. Een aanbestedingsprocedure is een formeel proces waarbij aan de wettelijke eisen en de door de gemeente opgestelde voorwaarden moet worden voldaan.