Leerlingenvervoer

Als de school van uw kind meer dan 6 kilometer van uw huis staat, heeft u wellicht recht op een bijdrage in de vervoerskosten.

Voor wie?

De regeling leerlingenvervoer geldt  voor de leerling die:

  • meer dan zes kilometer van school woont;
  • een basisschool buiten het dorp bezoekt uit religieuze overwegingen;
  • een school voor speciaal basisonderwijs bezoekt;
  • een speciale basisschool bezoekt (zoals een school voor dove, visueel gehandicapte of meervoudig gehandicapte kinderen);
  • een school voor voortgezet speciaal onderwijs bezoekt;
  • met een beperking een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs bezoekt.

De verordening Leerlingenvervoer regelt de vergoeding van de vervoerskosten voor de ouders waarvan de kinderen een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) of (voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO) bezoeken.

Aanvragen

Als u in aanmerking denkt te komen voor een bijdrage in de kosten voor het leerlingenvervoer van uw kind, dan kunt u dit aanvragen via J. Haagsma. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0512) 386 222. Als u voor uw kind dit schooljaar al een vergoeding krijgt, dan krijgt u het vervolgaanvraagformulier voor het nieuwe schooljaar eind april toegestuurd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.