Leerlingenvervoer

Gaat uw kind naar school? En staat die school meer dan 6 kilometer van uw huis? Misschien heeft u recht op een bijdrage in een deel van de vervoerskosten.

Voor wie?

De regeling geldt alleen als de school meer dan zes kilometer van uw huis staat en is dan voor de leerling die:

  • een basisschool bezoekt;
  • een school voor speciaal basisonderwijs bezoekt;
  • een speciale basisschool bezoekt (zoals een school voor dove, visueel gehandicapte of meervoudig gehandicapte kinderen);
  • een school voor voortgezet speciaal onderwijs bezoekt;
  • met een beperking een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs bezoekt.

De verordening Leerlingenvervoer regelt de vergoeding van de vervoerskosten voor de ouders waarvan de kinderen een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) of (voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO) bezoeken.

Aanvragen

U kunt de bijdrage in het leerlingenvervoer aanvragen via mevr. G. Russchen bereikbaar op telefoonnummer (0512) 386 222. Als u voor uw kind dit schooljaar al een vergoeding krijgt, dan krijgt u het vervolgaanvraagformulier voor het nieuwe schooljaar eind april toegestuurd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.